Mikroekonomia - strona 19

note /search

Asymetryczny model duopolu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga. Model ten wychodzi z krytyki modelu Cournot'a. Zachowuje on wszystkie poprzednie założenia z wyjątkiem tego, że teraz jeden z producentów będzie się zachowywać heteronomicznie (czyli w swojej kalkulacji uwzględnia funkcję reakcji konkurenta, co oznacza...

Elastyczność popytu - Determinanty elastyczności cenowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1925

Elastyczność popytu Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1. Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0. Elastyczność popytu służy mierzeniu siły, z jaką wielkość popytu reaguje na zmiany czynnika określającego popyt (główn...

Charakterystyka podstawowych elementów rynku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU - POPYTU, PODAŻY I CENY. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI Popyt, podaż i ceny są podstawowymi elementami rynku. Powiązania jakie między nimi zachodzą i ich zależności określane są ogólnie mechanizmem rynkowym lub też mechanizmem popytowo-podażowo-cenow...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe. 2.Ekonomia pozytywna -...

Konkurencja doskonała - optymalna wielkość produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zgadnienia takie jak: Jaka jest optymalna wielkość produkcji przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej? Wobec tego, że funkcja przychodu w warunkach konkurencji doskonałej jest zaws...

Europejski Bank Centralny - Rada Prezesów Rada Prezesów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rada Prezesów Rada Prezesów jest najwyższym organem decyzyjnym Europejskiego Banku Centralnego. Składa się z sześciu członków Zarządu oraz z prezesów 12 banków centralnych krajów strefy euro. Na jej czele zasiada prezes EBC. Głównym zadaniem Rady ...

Mikroekonomia UEK testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2996
Wyświetleń: 16828

Mikroekonomia, pytania testowe, test, zadania, rozwiązania, kolokwium. Zadania obliczeniowe z mikroekonomii. Efekt substytucyjny, efekt dochodowy. Dobra Giffena. preferencje, funkcja użyteczności, popyt netto, popyt brutto, elastyczność. Stopa procentowa, nakłady inwestycyjne Obojętny, neutralny wzg...

Mikroekonomia - obszernie (90 stron)

 • Mikroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 8897

Bardzo obszerne notataki z mikroekonomii - w sumie około 90 stron notatek w formacie doc. W notatkach z mikroekonomii opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień takich jak: wprowadzenie do ekonomii, geneza ekonomii, problem ograniczoności zasobów, piramida potrzeb wg Maslowa, dobra, produkcja,...

Mikroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2317
Wyświetleń: 8869

Sporządzona na wykładach pani prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej. Notatka zawiera szereg informacji takich jak: produkcja, kapitał, zasoby ludzkie, zasoby naturalne, kooperacja. Tłumaczy wiele kwestii: prawo własności, ograniczoności, cechy gospodarki rynkowej. Jasno przedstawia wszelkie zag...

Podaż, popyt, rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1820

David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA – MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROW   ADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII  podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach b.szczegółowo EKONOMIA  – nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące ...