Podaż, popyt, rynek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podaż, popyt, rynek - strona 1 Podaż, popyt, rynek - strona 2 Podaż, popyt, rynek - strona 3

Fragment notatki:


David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA – MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROW   ADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII  podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach b.szczegółowo EKONOMIA  – nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i  dla kogo wytwarzać ZASÓB RZADKI  (ograniczony) – przy cenie równej 0 popyt nań przewyższa dostępna podaż (ropa po  drastycznym wzroście cen) PODZIAŁ DOCHODU  – informuje, w jaki sposób dochód jest dzielony pomiędzy różne grupy i  jednostki –  co, jak i dla kogo jest wytwarzane?  (kluczowe zagadnienie!)- przesądza o tym stopień  nierównomierności -dochód na 1 mieszkańca przybliżonym wskaźnikiem stopy życiowej w każdej grupie krajów -olbrzymie różnice w dochodach poszczególnych grup krajów (dla kogo gospodarka  wytwarza? – dla 15% mieszkańców świata z kraii uprzemysłowionych, jak? – różnice w  technice i technologii, wykształceniu – wydajność - różnice wewnątrzkrajowe (kwestia rozdziału własności pomiędzy grupy mieszkańców) - wpływ określonej polityki rządu RZADKOŚĆ ZASOBÓW I ICH ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIA :  KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH: - przedstawia przy każdej wielkości produkcji jednego  dobra – maksymalna, możliwą produkcję drugiego dobra KOSZT ALTERNATYWNY  danego dobra – ilość innego dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby  możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra RYNEK  = proces prowadzący do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji  alternatywnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz decyzje pracowników dot.  tego jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiedniemu  dostosowaniu cen -wiele perspektyw (pozycja kupca, sprzedawcy, ceny główną przesłanką decyzji brak rynku – GOSPODARKA NAKAZOWA – wszystkie decyzje dot. produkcji i konsumpcji są  podejmowane przez państwo. Państwowy urząd planowania decyduje o tym , co, jak i dla kogo się  produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw,  pracowników (niemożność realizacji, poziom skomplikowania paraliżuje). GOSPODARKA WOLNORYNKOWA = brak ingerencji państwa, kierowanie się własnymi celami,  maksymalne korzyści bez państwowej pomocy, Adam Smith „Bogactwo narodów” (1776) –  prowadzenie jednostek przez „niewidzialna ręke” rynku GOSPODARKA MIESZANA = Państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu  problemów gospodarczych. Państwo – kontrola znacznej części produkcji za pomocą podatków,  płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych (obrona narodowa,  bezpieczeństwo wewnętrzne), kontroluje też zakres, w jakim jednostki mogą kierować się w swoim  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz