Mikroekonomia - 129 definicji

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - 129 definicji - strona 1 Mikroekonomia - 129 definicji - strona 2 Mikroekonomia - 129 definicji - strona 3

Fragment notatki:

1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.
2.Ekonomia pozytywna - gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się światem takim jakim on jest, a nie takim, jakim powinien być. Zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych lub też
kierunków polityki ekonomicznej, nie wyraża sądów wartościujących.
3.Ekonomia normatywna - gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się sądami wartościującymi: jakie
powinny być ceny, poziomy produkcji, dochody i kierunki polityki gospodarczej rządu.
4.Makroekonomia - jest badaniem pojedynczych rynków zboża, książek i tak dalej, które funkcjonują w
ramach gospodarki narodowej
5.Mikroekonomia - jest badaniem gospodarki narodowej jako całości lub też badaniem jej znaczących części. Odnosi się do „ogólnego obrazu”, a nie szczegółów działalności gospodarczej danego kraju.
6.Polityka gospodarcza - to działalność państwa lub innego organu publicznego, zmierzająca do
osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych w ściśle określonych warunkach i czasie.
7.Istota społecznego podziału pracy.
Polega on na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną
produkcją. Podział pracy pozwala każdej jednostce wytwarzać dobra lub świadczyć usługi, które potrafi ona wykonywać relatywnie najlepiej, a ponadto jest ona w stanie doskonalić te umiejętności. Podziałowi pracy musi towarzyszyć wymiana. Przełomowe znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej miały trzy wielkie społeczne podziały pracy: 1-wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, 2-wyodr. się rzemiosła z rolnictwa, 3wyodr. się klasy kupców i rozwoju handlu.
8.Rodzaje specjalizacji podziału pracy:
 spec. gałęzi przemysłu
 spec. firm
 spec. regionów (terytorialny podział pracy)
 spec. międzynarodowa
9.Przedsiębiorca - to osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne
możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter.
10.Istota gospodarki centralnej.
Dominująca własność społeczna kapitału, zwłaszcza państwowa, zarządzanie centralne gospodarką.
11.Istota ekonomicznego wyodrębnienia się producentów.
Jest to drugi niezbędny warunek istnienia gospodarki towarowej. Występuje ono wówczas, gdy producent jest
właścicielem środków produkcji. Odosobnionym producentem jest każdy, kto może dysponować
wytworzonym przez siebie produktem.
12.Formuła rozwiniętej produkcji towarowej.
Rozwinięta gospodarka towarowa oparta jest na pracy najemnej siły roboczej, a jej celem jest zysk.
Nieodzownymi warunkami istnienia gospodarki rynkowej jest kapitał, zysk, pieniądz, najemna siła robocza.
13.Przesłanki powstania gospodarki towarowej.
Gospodarka towarowa wyłoniła się z gospod. naturalnej, gdy zostały spełnione dwie przesłanki: społeczny podział pracy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz