Mikroekonomia UEK testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4977
Wyświetleń: 20769
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia UEK testy - strona 1 Mikroekonomia UEK testy - strona 2 Mikroekonomia UEK testy - strona 3

Fragment notatki:

Mikroekonomia, pytania testowe, test, zadania, rozwiązania, kolokwium. Zadania obliczeniowe z mikroekonomii. Efekt substytucyjny, efekt dochodowy. Dobra Giffena. preferencje, funkcja użyteczności, popyt netto, popyt brutto, elastyczność. Stopa procentowa, nakłady inwestycyjne Obojętny, neutralny względem ryzyka. Stopa zwrotu. Koszyk dóbr, linia ograniczenia budżetowego.Krzywa obojętności. Optymalna konsumpcja. Krzywa tranformacji. Cena graniczna, nadwyżka producenta, nadwyżka konsumenta. Produkcyjność krańcowa. Maksymalizacja zysku. U-kształtna krzywa kosztów. Monopol, konkurencja monopolistyczna. Preferencje zwrotne. Krzywa Cobba- Douglasa. Krzywa Engla, krzywa oferty cenowej. Efekt dochodowy słuckiego. Koszyk konsumpcyjny, dochód. Dobra doskonale komplementarne, punkt nasycenia. Warunek styczności. Krańcowa użyteczność. Preferencje typu Cobba - Douglasa, preferencje jednokładne. Elastyczność cenowa popytu. Łączny popyt rynkowy. Długookresowa funkcja kosztu całkowitego. Oscylacje wybuchowe.

1A. Katarzyna nabywa banany oraz brzoskwinie. Cena bananów wynosi 40 franków za sztukę, a cena brzoskwiń to 20 franków za sztukę. Jeżeli jej dochód wynosi 360 franków, to ile bananów może ona nabyć przy założeniu, że wydaje na nie cały swój dochód?
a) 7;
b) 9;
c) 18;
d) 12;
e) żadne z powyższych.
Katarzyna może nabyć maksymalnie .
1B. Henio wydaje cały swój dochód na 3 opakowania żołędzi oraz 3 opakowania kasztanów. Cena żołędzi wynosi 2zł za opakowanie, a dochód Henia to 33zł. Henia stać na koszyk konsumpcyjny składający się z A opakowań żołędzi oraz B opakowań kasztanów, który spełnia równanie linii ograniczenia budżetowego:
a) 2A + 11B =33;
b) 4A + 18B = 66;
c) 4A + 9B = 33;
d) 2A + 13B = 35;
e) żadne z powyższych.
Linia ograniczenia budżetowego Henia w sytuacji nabywania 3 opakowań żołędzi i 3 opakowań kasztanów jest postaci 2×3 + pB×3 = 33, z czego możemy wyliczyć pB = 9. Zatem ogólne równanie jego ograniczenia budżetowego będzie miało postać 2A + 9B = 33. Wśród sugerowanych odpowiedzi nie ma tej postaci równania lecz jedynie równanie 4A + 18B = 66, które powstaje po pomnożeniu równania podstawowego przez 2, co oczywiście nie zmienia przebiegu linii ograniczenia budżetowego. 1C. Beata wydaje cały swój budżet na konsumpcję 4 jednostek dobra x oraz 2 jednostek dobra y. Cena dobra x jest dwa razy większa od ceny y. W czasie gdy jej dochód wzrósł dwukrotnie, cena dobra y również wrosła dwukrotnie, natomiast cena dobra x nie zmieniła się. Jeżeli zamierza ona nadal kupować 2 jednostki dobra y, to jaka jest maksymalna liczba jednostek dobra x, którą może ona nabyć?
a) 8;
b) 4;
c) 10;
d) 12;
e) Brak wystarczających informacji aby odpowiedzieć na to pytanie.
Początkową linię ograniczenia budżetowego Beaty możemy zapisać jako: 2pyx + pyy = m, gdzie m = 2py × 4 + py × 2 = 10py . Po podzieleniu przez py otrzymamy 2x + y = 10. Jeżeli jej dochód oraz cena dobra y wzrośnie dwukrotnie, a cena dobra x nie zmieni się to równanie ograniczenia budżetowego przyjmie postać: 2x +2y = 20 czyli x + y = 10. Jeżeli Beata zamierza nadal kupować dwie jednostki dobra y to maksymalnie będzie mogła nabyć 8 jednostek dobra x.
1D. Twoje ograniczenie budżetowe dla dwu dóbr A i B ma postać 30A + 5B = I, gdzie I jest twoim dochodem. Obecnie konsumujesz więcej niż 72 jednostki dobra B. Jak dużo jednostek dobra B oddałbyś, aby otrzymać 4 dodatkowe jednostki dobra A?
a) 0,17;
b) 0,04;
c) 6;
d) 24;
e) żadne z powyższych.
Na podstawie ograniczenia budżetowego widać, iż dobro A jest 6 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz