Socjologia - strona 19

note /search

Socjologia - wykłady - podział epok

 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1834

zajęcia odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu, a prowadzi je dr Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 14 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: socjologia, cywilizacja, civilitas, etapy rozwoju, podział epok, chronologiczny rozwój cyw...

Wykład z socjologii o grupie społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). Wię...

Wykład z socjologii o strukturze społecznej Polski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 819

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Urbanizacja- Szybki rozwój starych i nowych ośrodków miejskich . Rosnąca przewaga ludności miejskiej. Upadek tradycyjnej kultury chłopskiej i robotniczej. Wzrost wskaźników skolaryzacji. Intensywna

Niektóre pojęcia socjologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

ID - podstawowy wymiar naszej osobowości  EGO - dostępny dla naszej świadomości SUPER EGO - charakter społeczny, kulturowy WEDŁUG ARONSONA (socjalizacja konformistów) PŁYTKI KONFORMIZM - obawa przed karą - uleganie. Np kierowcy samochodów osobowych. Kiedy migaczami kierowca daje znać źe stoi

Podstawy socjologii.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: - Wartości społeczne są tym czymś, czemu ludzie okazują szacunek, do posiadania czego dążą, co chronią, co traktują jako jeden z istotnych elementów celu w życiu. Wartością mogą być zarówno dobra materialne jak i niematerialne (np. ludzkie życie)....

Socjologia wartosci - zagadnienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 1 strony. Ks. Prof. UKSW dr hab. Janusz Mierzwa WNHiS UKSW Instytut Socjologii Studia Stacjonarne Kierunek: Socjologia Wykład monograficzny: Socjologia wartości 30 godz./sem. Sem. I (zimowy) Rok akad. 2011/2012 Zagadnienia Problematy...

Zachowania i działania

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Działania masowe – to pojęcie dotyczy sytuacji, kiedy wielu ludzi działa podobnie, choć niezależnie od siebie. Przedświąteczne zakupy w sklepach, głosowanie wielu ludzi na tego samego kandydata w wyborach, inwestowanie pieniędzy w obligacje, zakup...

Trwanie życia ludzkiego - prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Parametrem wyjściowym tablicy trwania życia jest prawdopodobieństwo zgonu w ciągu roku czasu osoby w wieku x ukończonych lat, a parametrem wynikowym jest przeciętne dalsze trwanie życia osoby w wieku x ukończonych lat. Szacowanie prawdopodobieńs...

Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania d...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 3094
Wyświetleń: 17794

Adamieckiego w Katowicach. Zajęcia prowadzi fr Aleksander Lipski. Notatka złożona jest z 7 wykładów (każdy w osobnym pliku) i 5 zadań domowych. Poszczególne wykłady poruszają następujące zagadnienia: wykład 1 - pochodzenie, przedmiot i cele socjologii, cechy naukowego światopoglądu socjologii, korz...

Wstęp do socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3150

Całość składa się z 54 stron i poruszone w nich zostało ok 100 zagadnień takich jak: geneza socjologii, paradygmaty socjologii, konserwatyzm, socjalizm, populyzm, pozytywizm, niepozytywizm w socjologii, behawioryzm w socjologii, typ idealny Webera, style uprawiania socjologii, socjologia ogólna, so...