Wstęp do socjologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do socjologii - strona 1 Wstęp do socjologii - strona 2 Wstęp do socjologii - strona 3

Fragment notatki:

Całość składa się z 54 stron i poruszone w nich zostało ok 100 zagadnień takich jak: geneza socjologii, paradygmaty socjologii, konserwatyzm, socjalizm, populyzm, pozytywizm, niepozytywizm w socjologii, behawioryzm w socjologii, typ idealny Webera, style uprawiania socjologii, socjologia ogólna, socjologia szczegółowa, system społeczny, koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, typologie społeczeństw współczesnych, makrostruktury społeczne, mikrostruktury społeczne, system społeczny u Parsona, powszechniki ewolucyjne Parsona, systemy Wallersteina, społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne, społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe, modernizacja społeczna, rozwój społeczny, rozwój opaczny, życie społeczne, człowiek jako istota społeczna, osobowość społeczna człowieka, kulturowy ideał osobowości, koncepcja jaźni, typologie osobowości, role społeczne, postawy społeczne, stereotypy, postawy społeczne a zachowania, proces socjalizacji, socjalizacja a wychowanie, etapy socjalizacji, resocjalizacja, kształtowanie i zmiana postaw, podmiotowość i tożsamość społeczna, ruchliwość społeczna, typy przystosowania społecznego jednostki, więź społeczna, stosunek społeczny, instytucje społeczne, kontrola społeczna, zbiór społeczny, grupa społeczna, rodzaje grup społecznych, grupy celowe, organizacja i dezorganizacja grupy, integracja grupy, grupy odniesienia, społeczność lokalna, zachowania zbiorowe, zbiorowiska i tłumy, publiczność, kultura materialna, społeczna i niematerialna, kompetencja kulturalna, procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji, subkultury, kontrkultura, kultura a cywilizacja, kultura marginalna i ubóstwa, koncepcja trzech zakresó kultury, koncepcja anomii wg Mertona, stratyfikacja społeczna, przynależność klasowo warstwowa, funkcjonalna teoria stratyfikacji, elementy teorii klas marksizmu, klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu Webera, koncepcja narodu, ojczyzna prywatna i ideologiczna, etnos, plemię i plemienność, stereotypy etniczne, etnocentryzm, etnogeneza, ruchy natywistyczne, tubylcy, władza a wpływ społeczny, rozwój i postęp społeczny, świadomość społeczna, demokracja, rodzina a małżeństwo, dezorganizacja życia rodziny

Socjologia a inne nauki społeczne Socjologia ma wiele punktów stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria zachowania się całych zbiorowości w różnych sytuacjach oraz zach. się jednostki w sytuacjach społ. Do opracowania tych teorii potrzebna była też historia, ekonomia, prawoznawstwo, etnografia i etnologia (antropologia kulturalna). Socjologia korzysta też z materiałów demografii, geografii społ. , gospodarczej, historii kultury, statystyki. Charakterystyczne tylko dla socjologii jest poszukiwanie praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur, poszukiwanie sił społ. Socjologa interesuje to co jest specyficznie społeczne tzn. wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych:I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody.II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.)III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która wyznaczałaby prawa. Rozróżnienie między naukami idiograficznymi (hist. - procesy jednostkowe i unikalne) i nomotetycznymi ( pra ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz