Stratyfikacja społeczeństwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stratyfikacja społeczeństwa-opracowanie - strona 1 Stratyfikacja społeczeństwa-opracowanie - strona 2 Stratyfikacja społeczeństwa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Stratyfikacja społeczeństwa
Stratyfikacja społ. - teoria pozycjonująca jednostki w społ. w zależności od dóbr posiadanych.
J. Turowski „Socjologia” - Wielkie struktury społeczne
Społeczeństwa ludzkie były i są wielorako zróżnicowane. Pojęciem zróżnicowania społecznego określamy elementarne fakty odmienności i różnic występujących wśród członków danego społeczeństwa. Można wyróżnić co najmniej 4 zasadnicze rodzaje tych różnic:
biologiczno - fizyczne,
demograficzne,
psychiczne,
społeczne (wykształcenie, zawód)
Trzy pierwsze rodzaje różnic są podstawą występowania określonych „kategorii społ.”, tzn. ugrupowań jednostek według cech ważnych dla funkcjonowania życia społecznego.
Natomiast różnice społeczne są bezpośrednią podstawą kształtowania się zbiorowości społ., klas, warstw społ., grup zawodowych i stanowią jednocześnie podstawę wyodrębniania w strukturze (budowie) społ. pewnych części tej struktury, takich jak struktura klasowa, warstwowa czy zawodowa, pojęte jako układy tych grup i relacje zachodzące między nimi.
W naukowym ujmowaniu klas społ. wyodrębniamy 2 ogólne orientacje:
orientację ekonomiczną, obejmującą stanowiska teoretycznie upatrujące źródło powstania i istnienia klas wyłącznie w warunkach ekonomicznych, w rozwoju gospodarczym społ., oraz
orientację funkcjonalną - upatrującą źródło uwarunkowania klas w strukturze organizacyjnej i w koniecznościach funkcjonowania każdego historycznego społ..
Ekonomiczne ujęcia klas społ.:
Stanowisko ogólne ujmuje klasy społeczne jako wytwór stosunków gospodarczych i sposobów produkcji, jakie rozwinęły się w okresie industrializmu w Europie. Źródła klasowego podziału są tu określane w sposób bardzo ogólny i wieloznaczny Przedstawiciele tego stanowiska większą wagę przywiązywali do opisów struktury klasowej, oceny poszczególnych klas i ich roli w społ.
Touraine określał klasy jako „grupy wyznaczone przez ich sytuację w społ. procesie produkcji”. Teraz specjaliści i decydenci programują potrzeby ludności, upodobania itp.
W ten sposób doszło do wytworzenia się z jednej strony klasy decydentów, a z drugiej klasy biernych wykonawców, konsumentów. Tak właśnie sytuacja jednostek w społ. procesie produkcji kształtuje współcześnie podział na klasy społ.
Stanowisko marksistowskie według Karola Marksa społ. ludzkie poza okresem wspólnoty pierwotnej były społ. klasowymi. Podział na klasy wytworzył się wraz z rozwojem techniki wytwórczej i podziałem pracy oraz prywatnej własności środków produkcji., które umożliwiły przywłaszczenie przez właścicieli środków produkcji części wartości wytworzonych dóbr, wytworzonych przez „ludzi zależnych”.


(…)

… oraz prywatnej własności środków produkcji., które umożliwiły przywłaszczenie przez właścicieli środków produkcji części wartości wytworzonych dóbr, wytworzonych przez „ludzi zależnych”.
Podział na klasy społ. i walka klas charakteryzują wszystkie okresy społ.-gosp. aż do czasu przyszłej formacji społ. bezklasowego i są podstawową prawidłowością rozwoju społ.
Lenin > klasy społ. to „wielkie zbiory ludzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz