Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania domowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4641
Wyświetleń: 19712
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania domowe - strona 1 Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania domowe - strona 2 Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania domowe - strona 3

Fragment notatki:

Adamieckiego w Katowicach. Zajęcia prowadzi fr Aleksander Lipski. Notatka złożona jest z 7 wykładów (każdy w osobnym pliku) i 5 zadań domowych. Poszczególne wykłady poruszają następujące zagadnienia: wykład 1 - pochodzenie, przedmiot i cele socjologii, cechy naukowego światopoglądu socjologii, korzenie socjologii, obiektywizm, racjonalizm, empiryzm, Karl Popper, naiwny monizm, krytyczny dualizm, szkoła sofistyczna, Protagoras, szkoła stoicyzmu, przedmioty socjologii funkcje socjologii; wykład 2 - naturalistyczna teoria genezy społeczeństwa, schematy doświadczania świata u zwierząt i ludzi, życie społeczne, Arystoteles, socjologiczna koncepcja człowieka, znaczenie dla kształtu ludzkiej osobowości wyposażenia biologicznego człowieka; wykład 3 - Emil Dűrkheim, homo duplex, Zygmunt Freud, id, superego, Jean Devey, Charls Cooley, jaźń odzwierciedlona, Wiliam Thomas, inhibicja, zew natury; wykład 4 - struktura ładu społecznego, regulacja aksjomatyczna, normy czasu społecznego, fazy rozwoju ontogenetycznego, normy przestrzeni społecznej, normy płci, normy ról społecznych, role społeczne, wartości, czynność społeczna; wykład 5 - stosunki społeczne, rodzaje stosunków społecznych, formalne, nieformalne, bezpośrednie, pośrednie, kontrola społeczna, cel poznawczy, cel pragmatyczny, przymus formalny, przymus nieformalny, Piere Bourdie, społecznie uwarunkowana natura, Stanisław Osowski, instynktywizacja norm i wartości, Stefan Czarnowski, proces socjalizacji, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna, przymus społeczny wobec jednostki, sankcje społeczne, formalne, nieformalne; wykład 6 - grupy społeczne, geneza, struktura grupy społecznej, zakres i siła kontroli społecznej, role społeczne, konflikt ról, grupa odniesienia, pozycje społeczne, stratyfikacja społeczna, poczucie wspólnoty, odrębności, świadomość, trwałość grupy etniczność grupy, związek grupy z terytorium zamieszkania, Jan Szczepański; wykład 7 - cechy grup społecznych, problem stratyfikacji społecznej, majątek, władza, trzy osie stratyfikacyjne, prestiż, zbieżność, rozbieżność statusu społecznego, stratyfikacja polityczna, stratyfikacja symboliczna, ruchliwość społeczna, bariery, konsumpcja czasu wolnego; wykład 7 - netokracja, wykluczeni cyfrowo, filogeneza, ontogeneza, anomia społeczna, czynność społeczna, idea społeczności powszechnej. Natomiast poszczególne zadania wyjaśniają następujące zagadnienia: zadanie 1 - podstawowe założenia epoki oświecenia, charakterystyka stoicyzmu, idea społeczności powszechnej i powiązania stoicyzmu z safizmem; zadanie 2 - rola religii w filozofii Durkheima, teoria osobowości Freuda, idea społeczeństwa jako zwierciadła, proces denaturalizacji gatunku ludzkiego; zadanie 3 - płeć jako kategoria kulturowa, w tym różnice płci, dwie teorie tożsamości płciowej, teorie nierówności płci, typy kobiecości, typy męskości, seksualność człowieka, homoseksualizm, prostytucja; zadanie 4 - czy i jakie nasuwają się przykłady stosunków społecznych nieformalnych, pojęcie faktu społecznego według Durkheima; zadanie 5 - porównaj kontrolę społeczną i władzę w rodzinie nowoczesnej i tradycyjnej.

PŁEĆ JAKO KATEGORIA KULTUROWA
Płeć fizyczna niekoniecznie pokrywa się z płcią psychiczną człowieka. Różnice między płciami są kodowane w naszym umyśle od dzieciństwa. Tożsamość płci kulturowej jest dla nas czymś oczywistym. W rzeczywistości płeć jest „konstruowana”.
Na płeć składają się: tonacja głosu, gesty, sposób poruszania, normy zachowań. Uczeni nie są zgodni co do stopnia wr ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz