Tworzenie prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie prawa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

TWORZENIE PRAWA
W zależności od tego, jak prawo jest stanowione:
Sensu stricte- stanowione w wąskim znaczeniu: tworzenie norm konkretno-indywidualnych na podstawie generalno-abstrakcyjnych; nie ma wyraźnej granicy demarkacyjnej; adresat oznaczony imieniem i nazwiskiem stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego; podstawową formą legislacji są ustawy, jednak wzrost prawa administracyjnego, związane z rozrostem funkcji państwa (wzrasta rola regulacji prawno-administracyjnej); niepewność budzą samoistne uchwały rady ministrów- nie wymagają powołania się na ustawę prawną, sprzeczne z zasadą prymatu ustawy.
Precedensowe- charakterystyczne dla systemu anglosaskiego; oparty na precedensach (w prawie rodzimym, zwyczajowym, statutowym); precedensy są aktami normatywnymi, których źródłem są wyroki wyższych instancji; wyróżnia się dwie części orzeczenia: zawiera normę ogólną,
zawiera rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie--sąd sam tworzy ogólną regułę (racio decidelli), która służy kolejnym sprawom, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Finlandii pełni rolę subsydiarną (posiłkową), gdy dane zagadnienie nie jest uregulowane przez ustawę. typy precedensów:
de iure- formalnie wiązące (system anglosaski)
de facto- fromalnie niewiążące (system kontynentalny)
Kontraktowe (negocjacyjne)- stronami są organy/instytucje; ogromna rola w prawie międzynarodowym publicznym, w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej; jego rola ograniczona w prawie wewnętrznym; w prawie wewnętrznym figurują tylko ratyfikowane umowy międzynarodowe; kodeks pracy: zbiorowe układy pracy (umowy taryfowe w Polsce)- umowy zawierane pomiędzy pracownikami a pracodawcami; towarzyszą nieformalne negocjacje; Zwyczajowe- w państwach azjatyckich i afrykańskich; w zasadzie prawo zwyczajowe nie stanowi źródła prawa wewnętrznego; np. w Niemczech normy prawa zwyczajowego mają rolę pomocniczą- stosuje się je tylko w sytuacji, gdy określone kwestie nie zostały uregulowane w ustawach.
Religijne- sytuacja, kiedy normy religijne mają statut prawny; w państwach ortodoksyjnego islamu: źródłem norm prawnych jest Koran; nie jest to jedynym samoistnym źródłem prawa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz