Typy relacji prawo a moralność-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

TYPY RELACJI PRAWO A MORALNOŚĆ (PODOBIEŃSTWO):
1. Relacje przedmiotowe I koncepcja (Adam Podgórecki): prawo to minimum moralności, co oznacza, że każdy czyn uregulowany przez prawo ma swój odpowiednik w regulacji moralnej (naruszenie każdej normy prawnej stanowi naruszenie norm moralnych, np. kodeks drogowy- naruszenie bezpieczeństwa na drodze) koncepcja krytykowana
II koncepcja (Jellinek): prawo a moralność- system wzajemnego krzyżowania się; krzyżują się w taki sposób, że niektóre zachowania reguluje tylko prawo, inne zaś tylko moralność, a jeszcze inne regulowane są przez obydwa systemy, tj. prawo i moralność.
+ sfera zbieżności prawnej i moralnej
- sfera rozbieżności regulacji prawnej i moralnej
Sfery:
gratyfikacja- sankcja pozytywna
potępienie
prawna tolerancja (prostytucja, stręczycielstwo, sutenerstwo, picie alkoholu)jednak jeśli pod ich wpływem przestępstwookoliczność obciążająca
2. Relacje funkcjonalne- wskazują:
w jaki sposób normy moralne wpływają na treść norm prawnych
w jaki sposób prawo wpływa na treść przekonań moralnych. Z pewnością jest tak, że normodawcy uwzględniają przekonania moralne (klauzury generalne- przepisy odsyłające np. do zasad współżycia społecznego) w procesach tworzenia prawa, a niekiedy wręcz pewne normy moralne stają się z woli prawodawcy normami prawnymi. Jednakże nie można też zapominać, iż prawo jest ważnym czynnikiem, który kształtuje przekonania moralne.
***enklawa- nieruchomość, do której, żeby się dostać, trzeba przejechać obcy grunt
3. Relacje walidacyjne- związane z obowiązywaniem; w jaki sposób niezgodność prawa z normami moralnymi wpływa na obowiązywanie norm prawnych. W tej kwestii ścierają się dwa przeciwstawne poglądy, a mianowicie, iż zgodność lub niezgodność norm prawnych z normami moralnymi pozostaje bez wpływu na obowiązywanie tych pierwszych, a także, że niezgodność normy prawnej z moralnością prowadzi do utraty mocy obowiązującej przez tę pierwszą. Trybunał Konstytucyjny: źródłem prawa są normy, wysłowione w aktach państwowych
INDYFERENTNY- czyn zarazem dozwolony i fakultatywny ze względu na daną normę (wolność dwustronna - wolność zrealizowania go i wolność powstrzymania się [brak lub uchylenie prawodawczej ingerencji] od jego realizacji)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz