Relacje między prawem a moralnością

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2457
Wyświetleń: 6797
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje między prawem a moralnością - strona 1 Relacje między prawem a moralnością - strona 2

Fragment notatki:


RELACJE MIĘDZY PRAWEM A MORALNOŚCIĄ Trzy typy relacji:
przedmiotowe walidacyjne funkcjonalne RELACJE PRZEDMIOTOWE Czyli jak ma się do siebie zakres regulacji prawnej i moralnej Prawo to minimum moralności - zakres czynów regulowanych przez prawo mieści się w zakresie czynów regulowanych przez moralność = każdy czyn uregulowany przez prawo ma odpowiednik w regulacji moralnej; Krzyżowanie się moralności i prawa - istnieją takie zachowania, które reguluje wyłącznie moralność, zachowania regulowane wyłącznie przez prawo oraz zachowania regulowane i przez prawo i przez moralność
Sfera regulacji wspólna dla prawa i moralności obejmująca sytuacje:
gdzie prawo i moralność regulują zachowania tak samo - sfera regulacji zbieżnej gdzie regulują zachowania odmiennie - sfera regulacji rozbieżnej Gdy dochodzi do zbiegu tych systemów uważa się, iż prawo powinno respektować przekonania moralne większości społeczeństwa, przy jednoczesnej ochronie praw mniejszości
RELACJE WALIDACYJNE Czyli, jak niezgodność prawa z normami moralnymi wpływa na obowiązywanie norm prawnych - spór pozytywistów z nie-pozytywistami POZYTYWIŚCI - rozdział prawa i moralności Prawo i moralność to dwa różne i niezależne systemy normatywne
Niesprawiedliwość czy niesłuszność prawa nie ma wpływu na jego obowiązywanie - Dura lex sed lex - jeśli prawidłowo je ustanowiono i nie uchylono. Brak możliwości radykalnego konfliktu prawa i moralności - prawo jest stanowione zgodnie z wolą społeczną, formuła pozytywistyczna gwarantuje poczucie pewności i bezpieczeństwa
NIE-POZYTYWIŚCI - związek prawa i moralności Dowodzą, że tezy pozytywistów pozwalają legitymować akty barbarzyństwa, jeśli zatwierdzono je prawnie.
Prawo powinno respektować wartości moralne, w razie rażącego (a nie zawsze) braku ich poszanowania prawo może przestać obowiązywać - lex iniustissima non est lex ≠ lex iniusta non est lex Formuła Radbrucha - jeżeli norma prawna w sposób wyjątkowo rażący narusza elementarne normy moralne, to tym samym traci ona moc obowiązującą i ani organy państwowe nie są zobowiązane do jej stosowania, ani obywatele do jej przestrzegania.
RELACJE FUNKCJONALNE Czyli, jak normy moralne wpływają na treść norm prawnych i odwrotnie - jak prawo wpływa na treść przekonań moralnych
Prawo jako system otwarty na wartości moralne - techniki włączania wartości moralnych :


(…)

… prawnymi (np. zakaz zabójstwa, uszkodzenia ciała, kradzieży)
Przepisy odsyłające - odsyłają do innych przepisów, reguł, zasad
Klauzule generalne - przepisy, które odsyłają do ogólnych standardów postępowania czy oceny określonych zachowań, np. zasada współżycia społecznego (stosunki międzyludzkie), czyli powszechnie akceptowane reguły moralności publicznej, inne klauzule generalne odsyłają do ustalonych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz