Wielość systemów normatywnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielość systemów normatywnych - strona 1 Wielość systemów normatywnych - strona 2

Fragment notatki:

Wielość systemów normatywnych Prawo a wartość Wartości:
Akognitywizm - pogląd, że wartości nie mogą być przedmiotem ludzkiego poznania, lecz jedynie kreacji
Obiektywna
Jednoaspektowe - jakiś stan rzeczy oceniany jest z jednego punktu widzenia.
Globalne - jakiś stan rzeczy oceniany jest z wielu punktów widzenia. Preferencyjne - wartości, w których oceniamy co cenimy, a co mniej. Obiektywne
Relatywne Wielość systemów normatywnych Normatywne i nienormatywne reguły zachowań:
Normatywne - wyrażają normy postępowania
Nienormatywne - wywodzą się z tradycji, z zachowań np.: mity, tradycje, reguły gospodarcze, symbole. Normy religijne - normy, które są ustanowione przez Boga lub są uznane za obowiązujące przez organizacje kościelną i które dotyczą spraw kultu religijnego.
Podstawowe normy poznajemy w rodzinie, a następnie w społeczeństwie, grupie społecznej.
Konflikt prawa i moralności występuje, gdy w społeczeństwie jest więcej niż jeden system normatywny
Normy moralne a obyczajowe Normy obyczajowe - normy, które są uznawane za obowiązujące w danym środowisku społecznym ze względu na to, że w tym środowisku społecznym ze względu na to, że w tym środowisku upowszechnił się nawyk postępowania w określony sposób w określonych sytuacjach, połączony z przekonaniem, że w tych sytuacjach tak należy postępować. Norma moralna - norma obowiązująca ze względu na jej uzasadnienie aksjologiczne w ocenach moralnych, mianowicie w ocenach jakichś czynów jako dobro i zło. Normy te mają inną genezę. Norma moralna dotyczy również myśli. Normy te mają inne sankcje. Normy te mają różną długość kształtowania i zmieniania się. Prawo a moralność i obyczaje Relacje walidacyjne (czy normy moralne są podstawą obowiązywania norm prawnych):
Walidacyjna niezależność norm prawnych i moralnych
Walidacyjna zależność prawa od moralności - podstawą obowiązywania prawa są normy moralne. Związki funkcjonalne:
Między systemami norm moralnych i prawnych zachodzą dwustronne oddziaływanie: normy moralne wpływają na treść norm prawnych oraz normy prawne nogą kształtować oceny i normy moralne. Uwzględnienie treści norm prawnych z normami moralnymi przybiera jedną z tych form:
Inkorporację - wcielenie norm moralnych do systemu prawnego
Odesłanie - odesłanie przez prawodawcę do norm moralnych. Upoważnienie organu stosującego prawo, by rozstrzygał sprawy danego rodzaju na podstawie norm moralnych np.: zasada współżycia społecznego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz