Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju - strona 1

Fragment notatki:


Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju. Poprawę bilansu płatniczego można uzyskać studząc koniunkturę , a więc ograniczając popyt krajowy .Rząd prowadzi w takim przypadku restrykcyjną politykę fiskalną polegającą na zwiększaniu podatków lub ograniczanie wydatków rządowych. Pociąga to za sobą zmniejszenie dochodów ludności , co uruchamia podobny mechanizm co restryktywna polityka monetarna: · zmniejszenie dochodów krajowych powoduje spadek importu · mniejszy dochód a więc i popyt pociąga za sobą zwolnienie tempa wzrostu lub nawet obniżenie cen krajowych. Pogarsza to term of trade i przyczynia się do wzrostu eksportu. · zmniejszenie importu przy równoczesnym wzroście eksportu prowadzi do nadwyżki w bilansie handlowym · ograniczanie dochodów krajowych przyczynia się do obniżenia stopy procentowej. · niższa krajowa stopa procentowa ( w stosunku do zagranicznej ) stymuluje deficyt w bilansie kapitałowym Istnieje prawdopodobieństwo że przeciwne salda obu składowych bilansu płatniczego (bilansu handlowego i kapitałowego ) zrekompensują się . Wtedy restryktywna polityka finansowa nie wywrze żadnego ,wpływu na bilans płatniczy .Równowagę bilansu płatniczego przywróci deprecjacja kursu waluty krajowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz