Bilans płatniczy-oparcowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans płatniczy-oparcowanie - strona 1 Bilans płatniczy-oparcowanie - strona 2 Bilans płatniczy-oparcowanie - strona 3

Fragment notatki:

BILANS PŁATNICZY
Bilans płatniczy jest to usystematyzowane zestawienie transakcji ekonomicznych dokonanych w ściśle określonym czasie między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Bilans płatniczy wyraża bezpośrednio poziom i strukturę obrotów płatniczych z zagranicą. Oznacza to, że znajdują w nim wyraz więzi gospodarcze danego kraju ze światem zewnętrznym.
Poziom obrotów gospodarczych z zagranicą określa stopień otwarcia gospodarki wobec zagranicy i rynku światowego. Struktura obrotów (płatności z tytułu wymiany handlowej, operacji kredytowych i kapitałowych) wskazuje na rodzaj powiązań danego kraju z gospodarką światową. Saldo bilansu płatniczego pokazuje końcowy efekt działalności kraju w jego stosunkach z zagranicą.
Typy transakcji zagranicznych objętych bilansem płatniczym Odpłatne: Kupno i sprzedaż towarów lub usług w zamian za element finansowy, np. za gotówkę lub kredyt, Zamianę towarów lub usług na inne towary lub usługi, Wymianę jednego elementu finansowego na drugi, np. zakup zagranicznej obligacji za gotówkę z rachunku bieżącego w banku zagranicznym.
Nieodpłatne: Nieodpłatne nabycie albo dostarczenie towaru lub usługi, np. wysyłka paczki krewnym za granicę, Nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie elementu finansowego, np. zapłata składki na rzecz organizacji międzynarodowej.
Każda transakcja zagraniczna występuje w bilansie płatniczym w 2 pozycjach: raz po stronie „Winien” i drugi raz po stronie „Ma”. Po stronie „Winien” zapisuje się w bilansie te elementy transakcji zagranicznych, które powodują powiększenie rzeczowych lub finansowych aktywów kraju. Po tej stronie zapisuje się więc wartość towarów importowanych, dzięki którym rosną zapasy towarów w kraju, albo przyrost należności na rachunkach w bankach zagranicznych, który powiększa rezerwy walutowe kraju. Po stronie „Ma” zapisuje się te elementy transakcji zagranicznych, które powodują zmniejszenie aktywów krajowych. Po tej stronie zapisuje się więc wartość towarów eksportowanych (ponieważ w skutek ich eksportu zmniejszają się zapasy towarów w kraju), wartość towarów i usług wykorzystywanych lub nabytych przez turystów przyjeżdżających z zagranicy lub też wartość sprzedanego złota monetarnego, odpowiadającą zmniejszeniu jego zapasów w banku centralnym.
Zgodnie z zaleceniami MFW transakcje zagraniczne grupuje się w dwóch podstawowych częściach bilansu płatniczego: Rachunek bieżący obejmuje niefinansowe elementy transakcji zagranicznych, a więc towary, usługi oraz dochody z pracy i kapitału. Elementy te określa się jako zasoby rzeczowe. Ponadto obejmuje on transfery nieodpłatne. Elementy te wchodzą do bilansu w pełnej wartości.

(…)

… zakłóceń równowagi bilansu płatniczego należy zaliczyć zmiany w rozmiarze i strukturze dochodu narodowego oraz zmiany w relacji cen krajowych i zagranicznych oraz różnice kursu walut.
Równowagę bilansu płatniczego mogą zakłócać takie czynniki jak: zmiany wzajemnej relacji światowych cen towarów eksportowanych i importowanych przez dany kraj, czyli tzw. terms of trade (są one dla każdego kraju czynnikiem…
…. z wyłączeniem kosztów frachtu i ubezpieczenia poza granicami kraju). Wysyłka towarów. Obejmuje ona 3 grupy transakcji usługowych, a mianowicie: fracht, ubezpieczenie i inne usługi związane z wysyłką towarów. Inne usługi transportowe. Poza ujętymi w pozycji „wysyłka towarów” występują tu 3 grupy usług: przewozy pasażerów, usługi portowe świadczone przewoźnikom oraz czarterowanie statków i samolotów. Podróże…
…, żeby nie powiększać bezrobocia. W tej sytuacji najlepszym wyjściem jest dewaluacja. Jeżeli w jakimś kraju panuje presja inflacyjna, a równocześnie występuje deficyt bilansu płatniczego, właściwym środkiem jest polityka deflacyjna, która powoduje ograniczenie wzrostu inwestycji i popytu globalnego, a w konsekwencji ograniczenie importu. Kiedy ze względów politycznych deflacja nie jest możliwa do zastosowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz