Wzór-Umowa sprzedaży samochodu - Umowa sprzedaży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 4396
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa sprzedaży samochodu - Umowa sprzedaży - strona 1

Fragment notatki:

Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę ....................................................................................... stanowiącą cenę sprzedaży.§ 5.Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej, poniesie kupujący.§ 6.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 7.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.................................................... ........................................................ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz