Podstawy postępowania cywilnego

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy postępowania cywilnego - strona 1 Podstawy postępowania cywilnego - strona 2 Podstawy postępowania cywilnego - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
08.10.2015
Postępowanie cywilne – jest to prawnie zorganizowana działalność sądu i innych organów państwowych z
udziałem zainteresowanych podmiotów, której głównym przedmiotem jest sprawa cywilna.
Sprawa cywilna – pojęcie – należy odwołać się do art.1 podstępowania cywilnego. Kodeks postępowania
cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego
i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych
sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).
SPRAWY CYWILNE W ZNACZENIU MATERIALNYM I FORMALNYM
Sprawy cywilne w znaczeniu materialnym – sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i
opiekuńczego oraz prawa pracy.
Sprawy cywilne w znaczeniu formalnym – taka sprawa cywilna, która nie jest jedną ze spraw
wymienionych wyżej, ale której rozpoznanie w postępowaniu cywilnym wynika z przepisów szczególnych,
które to przepisy kierują daną sprawę do postępowania cywilnego. Przykład : sprawy z zakresu ubezpieczeń
społecznych, ochrony konkurencji.
Zgodnie z treścią Art. 2 § 1 do rozpoznania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te
nie należą do właściwości sądów szczególnych i Sądu Najwyższego.
Na dzień dzisiejszy sprawy cywilne rozwiązują: sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy.
Sprawa cywilna nie będzie rozpoznawana w postępowaniu cywilnym tylko wtedy, gdy przepis szczególny
będzie ją wyłączał z drogi sądowej i przekazywał do właściwości innych organów.
RODZAJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Postępowanie cywilne w oparciu o kryterium organu, w którym jest prowadzone:
a) postępowanie sadowe (np. komornicy sądowi),
b) postępowanie pozasądowe (inne podmioty niż sądy powszechne, np. mediacja, postępowanie przed
sądami polubownymi (arbitrażowymi)).
Postępowanie cywilne w oparciu o kryterium celu:
a) rozpoznawcze (rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy cywilnej), dzieli się na dwa tryby : tryb
procesu cywilnego, tryb postępowania nieprocesowego,
b) postępowanie pomocnicze, którego celem jest usprawnienie lub ułatwienie przebiegu postępowania
głównego (przykład : postępowanie zabezpieczające, postępowanie o zwolnienie od kosztów
sądowych),
c) postępowanie egzekucyjne – uregulowane w KPC, celem jest wykonanie orzeczenia wydanego w
postępowaniu rozpoznawczym. Egzekucja syngularna.
1
d) międzynarodowe postępowanie cywilne – postępowanie prowadzone w sprawie cywilnej z
elementem zagranicznym,
e) postępowanie upadłościowe – reguluje ustawa: Prawo upadłościowe i naprawcze (od 1 stycznia
będzie nazywać się Prawo upadłościowe),
f) postępowanie restrukturyzacyjne (pojawi się 1 stycznia 2016) – reguluje ustawa z 15 maja 2015
roku o nazwie Prawo restrukturyzacyjne i ta ustawa likwiduje postępowanie naprawcze, a
wprowadza postępowanie restrukturyzacyjne, które obejmuje następujące postępowania :
postępowanie o zatwierdzenie układu (postępowanie pozasądowe), przyspieszone postępowanie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz