Zdolność sądowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność sądowa - strona 1 Zdolność sądowa - strona 2

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ SĄDOWA Bezwzględna przesłanka procesowa, jej naruszenie skutkuje nieważnością postępowania, zawsze jest zdolnością pełną
Każda osoba może być bez ograniczeń podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych i im podobnych Zdolność do tego, aby w sądowym postępowaniu cywilnym występować w charakterze strony lub uczestnika, nazywana jest zdolnością sądową - zdolność do występowania w sądowym postępowaniu cywilnym jako strona lub uczestnik Ta zdolność sądowa jest odpowiednikiem na gruncie prawa cywilnego materialnego zdolności prawnej czyli zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. Można powiedzieć, że zdolność sądowa jest funkcjonalnym, procesowym odpowiednikiem zdolności prawnej na gruncie prawa cywilnego materialnego.
Art. 64 definicja ustawowa- zdolność występowania w procesie jako strona Osoby fizyczne Zdolność sądowa od chwili urodzenia się do śmierci, warunkowo również nasciturius, ustanawia się dla niego kuratora
Jeśli dana osoba zmarła przed wszczęciem postępowania nie może być wszczęte ani w jej imieniu, ani na jej rzecz, ani przeciwko niej, Jeśli śmierć nastąpiła w toku postępowania to od tej chwili postępowanie nie może się już toczyć i podlega zawieszeniu, dalszy bieg Osoby prawne Nabywają zdolność sądową z chwilą nabycia osobowości prawnej
Przez powołanie do życia danej osoby w drodze ustawy. Przez rejestrację danej jednostki lub zrzeszenia osób przez właściwy organ
Gaśnie z chwilą jej likwidacji, wtedy majątek, prawa i zobowiązania przechodzą na inną osobę prawną, ma więc wtedy miejsce następstwo prawne W przypadku skreślenia z KRS nie ma to miejsca Jednostki organizacyjne niebędącej osobami prawnymi którym ustawa nadaje zdolność prawną Art. 64 § 1 wprowadzony w 2007 Organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów Przedmiot analizy doktryny i orzecznictwa stanowiła kwestia, czy dany podmiot może być uznany za organizację społeczną Muszą działać na podstawie przepisów prawa, określenie celu działania, dobrowolność zrzeszania się grupy osób, odpowiedni zasięg terytorialny Ogólna kwalifikacja pewnych podmiotów, istniejąca niezależnie od faktycznego prowadzenia procesu lub innego postępowania, ale ujawniająca się w tym postępowaniu Wiąże się z pojęciem zdolności prawnej, jest jej atrybutem
Zdolność sądowa niektórych podmiotów przewidziana została wprost - Handlowe spółki osobowe
Spółki kapitałowe w organizacji
Zarząd, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd lub radę nadzorczą spółki akcyjnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz