Strony postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strony postępowania - omówienie - strona 1 Strony postępowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STRONY - ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA (ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA, LEGITYMACJA FORMALNA I MATERIALNA.
Proces cywilny charakteryzuje się dwustronnością. Polega ona na tym, że toczy się on między dwiema stronami; czynnej - powodem i biernej - pozwanym, oraz że jako strony muszą być oznaczone dwie różne jednostki (grupy jednostek).
Należy rozróżnić strony w znaczeniu procesowym i strony w znaczeniu materialnym.
Strona z znaczeniu procesowym jest jednostka oznaczona jako strona danego procesu, tj. jednostka, która występuje w danym procesie we własnym imieniu jako powód albo pozwany. Stroną w znaczeniu materialnym jest podmiot objęty działaniem normy prawnej indywidualno - konkretnej przytoczonej w powództwie.
Strona procesowa powinna posiadać następujące konieczne przymioty: zdolność sądową, zdolność procesową, legitymację procesową.
Art. 64
Zdolność sądowa - zdolność występowania w procesie jako strona, ma ją każda osoba fizyczna i prawna. Zdolność sądową mają także organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.
Art. 65
Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów.
Osoba fizyczna nie mająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego.
Osoby prawne oraz inne organizacje mające zdolność sądową dokonują czynności procesowych przez organy uprawnione do działania i ich imieniu.
Zdolność postulacyjna - do samoistnego działania w postępowaniu cywilnym (składania pozwu itp.). W przypadku kasacji mają tylko adwokat lub radca prawny.
Legitymacja procesowa - uprawnienie do wystąpienia w danym procesie w charakterze powodu (legitymacja procesowa czynna) względnie pozwanego (legitymacja pozwanego (legitymacja procesowa bierna). Legitymacja materialna (ad causam).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz