Strony i ich zastępcy procesowi Zdolność sądowa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strony i ich zastępcy procesowi Zdolność sądowa. - strona 1

Fragment notatki:

Strony i ich zastępcy procesowi. W każdym sporze sądowym występują dwie strony. Jedna która zmierza do urzeczywistnienia swego prawa podmiotowego (powód) oraz druga, od której powód domaga się określonego zachowania się (pozwany).
W procesie legisakcyjnym strony musiały występować osobiście, gdyż zastępstwo procesowe było tam w zasadzie niedopuszczalne.
W procesie formułkowym, w obu fazach postępowania strony mogły posługiwać się zastępcami. Zastępca ustanowiony w sposób uroczysty i w obecności przeciwnika procesowego nosił miano kognitora. Ustanowiony w sposób nieformalny, a także pod nieobecność strony przeciwnej zastępca nazywał się prokuratorem.
Strony mogły też korzystać z pomocy mówców sądowych zwanych adwokatami. Adwokat nie był zbyt dobrze obeznany z prawem. W okresie republikańskim adwokat spełniał swoją funkcję bezpłatnie, chyba że klient dobrowolnie uczynił jakieś przysporzenie.
Zdolność sądowa, zdolność procesowa i legitymacja procesowa. Zdolność sądowa - proces mógł się toczyć gdy strony ją posiadały. Oznaczała to, że powodowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze procesu wobec pozwanego. W procesie legisakcyjnym na przykład zdolność ta to jeden z atrybutów związanych z obywatelstwem rzymskim.
Zdolność procesowa - jest to zdolność do przedsiębrania czynności, które w procesie wywołują skutek prawny. Ta zdolność łączy się na ogół ze zdolnością do czynności prawnych. Można było posiadać zdolność sądową a pozbawionym być zdolności procesowej.
Legitymacja procesowa - czyli możliwość wystąpienia w danym ściśle określonym procesie w roli powoda bądź w roli pozwanego. W procesie windykacyjnym legitymowanym czynnie był właściciel kwirytarny pozbawiony posiadania rzeczy, a legitymowanym biernie był ten, kto nie będąc właścicielem rzecz posiadał.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz