WYKŁAD- PRZEDSIĘBIORSTWO, AKCJA A OBLIGACJA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- PRZEDSIĘBIORSTWO, AKCJA A OBLIGACJA - strona 1 WYKŁAD- PRZEDSIĘBIORSTWO, AKCJA A OBLIGACJA - strona 2 WYKŁAD- PRZEDSIĘBIORSTWO, AKCJA A OBLIGACJA - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady przeprowadzone przez prof. Annę Krajewską z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki wprowadzenie do mikroekonomii i makroekonomii. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Notatka zawiera omówienie następujących tematów: pojęcie przedsiębiorstwa, rodzaje Przedsiębiorstwa, rozmiar, formę własności, strukturę zarządzania, Przedsiębiorstwa prywatne, spółka akcyjna, korzyści skali, akcje uprzywilejowane, złote akcje, kontrolny pakiet akcji, zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie, akcjonariuszy. Notatka zawiera ponadto omówienie zagadnień związanych z następującymi pojęciami: Różnica pomiędzy akcją a obligacją, akcja, dywidenda, obligacja, spółdzielnia, zebranie spółdzielni, przedsiębiorstwa pracownicze, odroczone wynagrodzenia, majątek trwały, Środki trwałe, cechy środków trwałych, amortyzacja, majątek obrotowy (środki obrotowe), należności, aktywa przedsiębiorstwa, wkład własny, fundusze własne przedsiębiorstwa, fundusze obce, pasywa, bilans.

PODSTAWY MAKRO I MIKROEKONOMII
PRZEDSIĘBIORSTWO
Przedsiębiorstwo to podmiot wyodrębniony pod względem ekonomicznym, prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W teorii ekonomii przyjmuje się założenie, że celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku.
Przedsiębiorstwa można dzielić na różne rodzaje, biorąc pod uwagę ich rozmiar, formę własności, strukturę zarządzania.
I. Z punktu widzenia rozmiaru można wyodrębnić:
• przedsiębiorstwa małe
• przedsiębiorstwa średnie
• przedsiębiorstwa duże
Kryterium tego podziału może być wartość majątku firmy, wielkość produkcji lub liczba zatrudnionych. Najczęściej jako miarę wielkości przedsiębiorstwa przyjmuje się liczbę zatrudnionych. Niekiedy jako kryterium dodatkowe bierze się pod uwagę wielkość produkcji. Kryteria te są umowne i ulegają zmianie.
Kryterium podziału przedsiębiorstw na małe, średnie i duże wykorzystywane jest w polityce gospodarczej w celu tworzenia preferencji dla przedsiębiorstw małych i średnich. Mogą one np.: prowadzić uproszczoną księgowość oraz rozliczać się w wg uproszczonych form opodatkowania np.: karta podatkowa, ryczałt podatkowy.
II. Podział wg form własności.
Można tutaj wyodrębnić :
1. przedsiębiorstwa prywatne, stanowiące własność poszczególnych osób lub rodzin oraz spółki
2. przedsiębiorstwa spółdzielcze
3. przedsiębiorstwa państwowe
4. przedsiębiorstwa będące własnością pracowników
5. mierzalne formy własności - część udziałów ma państwo, część prywatni właściciele, część może należeć do pracowników.
Przedsiębiorstwa prywatne (zwłaszcza małe) będące własnością właściciela lub jego rodziny mają w gospodarce rynkowej wiele atrybutów.
Główną zaletą tych przedsiębiorstw jest silna motywacja na poparcie efektywności działania, zwiększanie zysków i rozmiarów produkcji.
W małych przedsiębiorstwach istnieje duża skłonność do podejmowania ryzyka, zwiększanie przedsiębiorczej ekspansji, wyszukiwania różnych okazji. Małe firmy mają jednak pewne słabości związane głównie z ograniczoną możliwością gromadzenia dużych środków finansowych, stanowiących w niektórych branżach warunek ekspansji. W związku z tym istnieje skłonność do łączenia się przedsiębiorstw i powstawania spółek.
Duże przedsiębiorstwa osiągają korzyści ekonomiczne określana jako tzw. korzyści skali polegające na tym, że wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji koszty jednostkowe ulegają zmniejszeniu.
spółka akcyjna - spółka, w której podstawę finansową stanowi kapitał wniesiony przez wspólników w formie akcji. Zazwyczaj jedna

(…)

… finansową stanowi kapitał wniesiony przez wspólników w formie akcji. Zazwyczaj jedna akcja oznacza jeden głos na walnym zgromadzeniu wspólników. W praktyce niekiedy występują też tzw. akcje uprzywilejowane dające ich właścicielom dodatkowe uprawnienia. Mogą też występować tzw. złote akcje, najczęściej posiadane przez państwo, które dają prawo veta np. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa lub zmiany…
… lokaty finansowe
b) majątek obrotowy (środki obrotowe) - zalicza się tu zapasy materiałów, surowców, wyrobów gotowych. Wartość produkcji w toku, środki pieniężne, które przedsiębiorstwo posiada oraz środki pieniężne w rozrachunkach czyli tzw. należności.
Majątek trwały i obrotowy określane są jako aktywa przedsiębiorstwa.
Aktywa przedsiębiorstwa mogą być finansowane z różnych źródeł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz