WYKŁAD- CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PODAŻ, MODEL PAJĘCZYNY, FUNKCJE CEN W GOSPODARCE RYNKOWEJ, PODAŻ A CZYNNIK CZASU, WPŁYW PAŃSTWA NA CENY I PODAŻ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD- CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PODAŻ, MODEL PAJĘCZYNY, FUNKCJE CEN W GOSPODARCE RYNKOWEJ, PODAŻ A CZYNNIK CZASU, WPŁYW PAŃSTWA NA CENY I PODAŻ - strona 1 WYKŁAD- CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PODAŻ, MODEL PAJĘCZYNY, FUNKCJE CEN W GOSPODARCE RYNKOWEJ, PODAŻ A CZYNNIK CZASU, WPŁYW PAŃSTWA NA CENY I PODAŻ - strona 2 WYKŁAD- CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PODAŻ, MODEL PAJĘCZYNY, FUNKCJE CEN W GOSPODARCE RYNKOWEJ, PODAŻ A CZYNNIK CZASU, WPŁYW PAŃSTWA NA CENY I PODAŻ - strona 3

Fragment notatki:

doc jego długość to 4 strony. Tematyka poruszana w notatce jest następująca: definicja podaży, krzywa podaży, czynniki wpływające na wielkość podaży, cena równowagi, podel pajęczyny, funkcje cen w gospodarce rynkowej, podaż a czynnik czasu, okres infrakrótki, okres krótki, okres dług. Notatka wyjaśnia także takie pojecia jak: wpływ państwa na ceny i podaż, wpływ państwa na wielkość produkcji, ceny minimalne, ceny maksymalne.

PODSTAWY MAKRO I MIKROEKONOMII
PODAŻ
Ilość dóbr i usług jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie cen
przesuwanie po krzywej podaży = ruch po krzywej podaży
CZYNNIKI WPŁYWAJACE NA PODAŻ
1. Cena danego produktu
2. Ceny czynników produkcji(surowców, maszyn, pracy)
3. Stosowana technologia(postęp techniczny)
4. Liczba firm działających na rynku
5. Czynniki naturalne(w rolnictwie, w budownictwie)
6. Sezonowość
7. Oczekiwania producentów
8. Działania rządu sprzyjające rozwojowi produkcji(obniżanie podatków, znoszenie cła, obniżanie składek ZUS)
9. Działania rządu zniechęcające do wzrostu produkcji(podnoszenie podatków itd.)
cena równowagi - punkt przecięcia krzywej popytu i krzywej podaży
MODEL PAJĘCZYNY
Niewidzialna ręka rynku sprawia, ze zmiany cen, popytu i podaży maja charakter cykliczny. Obserwujemy okresy wzrostu i spadku tych wielkości. Cykliczny ruch cen i wskaźników produkcji określany jest jako model pajęczyny.
FUNKCJE CEN W GOSPODARCE RYNKOWEJ
1. informacyjna - ceny informują producentów i konsumentów o istniejących alternatywach wyboru.
2. ceny wpływają na popyt
3. ceny wpływają na podaż(zachowania producentów)
4. ceny są instrumentem równowagi rynkowej.
5. funkcja alokacyjna - ceny są instrumentem rachunku ekonomicznego, czyli wpływają na opłacalność produkcji i wybór najkorzystniejszej kombinacji czynników produkcji.
6. redystrybucyjna - ceny wpływają na kształtowanie się dochodów realnych ludności.
PODAŻ A CZYNNIK CZASU
W teorii ekonomii wyodrębnia się trzy okresy:
1. infrakrótki(rynkowy) - okres, w którym podaż jest stała (ze względów technologicznych)
2. krótki - okres, w którym podaż rośnie w ramach istniejącego aparatu produkcyjnego.
3. długi - okres ten charakteryzuje się tym, że produkcja rośnie w wyniku wprowadzania postępu technicznego, rozbudowy przedsiębiorstw(inwestycje), pojawienie się nowych firm na rynku. W okresie długim produkcja elastycznie dostosowuje się do zmiany sytuacji rynkowej.
1.rynek komputerów
2. pojawiły się niekorzystne czynniki
3. na Pp wpływają czynniki pozacenowe (wzrost dochodów - dobro normalne)
4. spadek dochodów.
WPŁYW PAŃSTWA NA CENY I PODAŻ
Państwo może zachęcać producentów do zwiększania rozmiarów produkcji (rys1) przez następujące działania:
• znoszenie lub obniżanie ceł
• obniżanie podatków
• obniżanie składek ZUS
• uelastycznianie rynku pracy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz