Mikroekonomia - wykład 5 (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykład 5 (sem. I) - strona 1 Mikroekonomia - wykład 5 (sem. I) - strona 2

Fragment notatki:

Dr Krzysztof Żuk, Mikroekonomia, Wykład 5, (sem. I)
Wykład 5
RÓWNOWAGA RYNKOWA, CENA W KATEGORIACH RYNKOWYCH
Równowaga rynkowa - oznacza ilość popytu równą ilości podaży przy danej cenie. Przy tej równowadze występuje tendencja do utrzymywania się tej samej ceny dopóki pozostałe czynniki pozostają bez zmian. Dla sytuacji rynkowych można wyróżnić:
Stałą równowagę gdy odchylenia cen i ilości uruchamiają siły rynkowe Niestałą równowagę gdy odchylenia uruchamiają siły powodujące dalsze zwiększenia równowagi bądź gdy brak jest sił do jej przywrócenia.
Choć system cen dokonuje alokacji czynników wytwórczych to jednak nie zawsze dostosowania cen i ilość przebiegają łagodnie. Tam gdzie opóźnienia podażowe są długie oraz gdy występują opóźnione reakcje po stronie popytu mogą wystąpić silne wahania od niedoboru do nadwyżek. Proces kształtowania się równowagi rynkowej pokazuje tzw. mechanizm pajęczyny ( rys. w Milewskim).
W pewnych sytuacjach rynkowych uzasadnione mogą być rządowe regulacje wprowadzające tzw. pułapy cenowe, tj.:
Ceną minimalna - cena wprowadzona dla ochrony interesów producentów, poniżej której dobra na rynku nie mogą być sprzedawane. Ustalenie ceny minimalnej nie będzie miało żadnych skutków dla ceny równowagi. Natomiast gdy cena ta ustalona zostanie powyżej ceny równowagi spowoduje to nadwyżkę podaży nad popytem.
Cena maksymalna - cena wprowadzona dla ochrony interesów konsumentów, powyżej której produkty nie mogą być sprzedawane. Wprowadzenie ceny maksymalnej nie będzie miało znaczenia dla równowagi rynkowej o ile cena ta ukształtowana będzie powyżej ceny równowagi. Natomiast cena maksymalna ukształtowana poniżej ceny równowagi spowoduje nadwyżkę popytu \nad podażą.
Cykle specjalne
Oscylację ceny i ilość opisywanych tzw. modelem pajęczyny można obserwować szczególnie w dziedzinie produkcji rolnej. Występują tu tzw. cykle specjalne do których zalicz się m.in. cykl świński. W tym ostatnim przypadku stwierdzono, że cena i produkcja wieprzowa ulega regularnym oscylacjom, których cykl trwa ok. 3 lat. Spowodowane jest to zmieniającą się relacją żywca do ceny paszy. Jeśli stosunek ten wzrasta to po ok. 18 miesiącach nastąpi wzrost podaży trzody chlewnej a w konsekwencji spadek jej cen. Na podstawie analizy tego cyklu można opracować prognozę dotyczącą wahań cen wieprzowiny. Przykładem cykli specjalnych może być cykl budowy tankowców trwający około dwóch lat. Wpływ elastyczności popytu na wahania ceny i ilości równowagi.
Przy założeniu, że linia podaży przesuwa się z s do sp w przypadku
gdy popyt jest niedostateczny. Powoduje to dużą zmianą ceny równowagi i małą zmianę ilości równowagi
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz