Działania, interakcje i stosunki społeczne - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania, interakcje i stosunki społeczne - wykład 2 semestr - strona 1 Działania, interakcje i stosunki społeczne - wykład 2 semestr - strona 2 Działania, interakcje i stosunki społeczne - wykład 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

Działania, interakcje i stosunki społeczne.
Zachowanie - zewnętrznie obserwowany ruch fizyczny.
Działanie - zachowanie, z którym związane jest znaczenie motywacyjne i kulturowe.
Działanie społeczne - działanie, w którym bierze się pod uwagę rzeczywiste lub spodziewane reakcje partnera i według tego kształtuje się przebieg działania.
Typy działań społecznych według Maxa Webera
- działania racjonalne ze względu na cel, w którym działający kieruje się tak zwaną racjonalnością instrumentalną, działania w oparciu o rachunek zysków i strat,
- działania racjonalne ze względu na wartości, w których działający kieruje się tak zwaną racjonalnością autoteliczną ( cel uswięca srodki ),
- działania tradycjonalne, rutynowe, opierające się na nawyku,
- działania afektywne odpowiadające aktualnym stanom uczuciowym.
Są to modele działań społecznych „typy idealne”, rzeczywiste działania mają cechy więcej niż jednego typu.
- kontakt społeczny - para wzajemnie zorientowanych działań społecznych o charakterze jednorazowym i przelotnym.
- interakcja - dynamiczna, zmienna sekwencja wzajemnie zorientowanych działań partnerów.
Cechy interakcji:
- jedność osób - ci sami partnerzy,
- jedność akcji - partnerom chodzi o to samo,
- jedność miejsca - partnerzy są współobecni,
- jedność czasu - akcja toczy się bez przerwy. Główne orientacje teoretyczne analizujące interakcje:
- behawioryzm,
- teoria wymiany,
- interakcjonizm symboliczny,
- teoria dramaturgiczna.
Teoria behawioralna:
Interakcja to wzajemne modyfikowanie zachowania poprzez wymianę bodźców.
Interakcja jest zewnętrznie obserwowalnym zjawiskiem (niezależnie od treści, znaczeń psychologicznych czy kulturowych nadawanych przez partnerów interakcji )
Teoria wymiany :
- interakcja to wzajemna wymiana pewnych dóbr lub wartości pomiędzy partnerami,
- obaj partnerzy działają racjonalnie - starają się osiągnąć nadwyżkę korzyści nad kosztami
- do interakcji (transakcji) dochodzi gdy każdy z partnerów uzna, że bilans korzyści i kosztów jest pozytywny.
- centralna zasada to „zasada wzajemności” - uniwersalna reguła kulturowa, nakładająca na ludzi powinność rewanżowania się za uzyskane dobra.
- w nowszym ujęciu - teoria gier i teoria racjonalnego wyboru.
Interakcjonizm symboliczny
Istotą interakcji jest komunikacja symboliczna, czyli wymiana, idei, symboli, znaczeń.
- komunikacja werbalna
- komunikacja niewerbalna
Tylko 30-35% znaczeń społecznych interakcji przekazywana jest za pomocą słów.


(…)

… nie tylko przekazuje treści za pomocą symboli, ale także wywołuje (świadome lub nieświadome) pewne wrażenia.
- analogia teatru - występ, scena, kulisy
- definicja sytuacji i „fasada” (dekoracja, jednostki oraz jej sposób bycia)
Definicja sytuacji - działanie polegające na interpretacji. (zazwyczaj nieuświadomionej) przez jednostkę, w jakiej się znalazła.
- W. Thomas: Jeżeli ludzie definiują jakieś sytuacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz