Testamenty publiczne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testamenty publiczne. - strona 1 Testamenty publiczne. - strona 2 Testamenty publiczne. - strona 3

Fragment notatki:

TESTAMENTY PUBLICZNE Wymagały współudziału czynnika publicznego.
testamentum p r i n c i p i o b l a t u m testator oddawał cesarzowi spisane w dokumencie rozporządzenie ostatniej woli
testamentum a p u d a c t a c o n d i t i u m oświadczenie woli podane do protokołu władz miejskich lub sądowych
Inne formy_________________________________________________________________ testamentum parentum inter liberos Przysporzenie wstepnych dla zstępnych - pisemne ale nie w formie testamentu
tzw. divisio parentis inter liberos Zarządzenie działowe uwzględniane przy podziale spadku - polegało na przysporzeniu poszczególnych przedmiotów konkretnym osobom bez zmiany wysokości ich działów.
Ustanowienie spadkobiercy_(heredis institutio)___________________________________ Początkowo było niezbędne (nie u Justyniana)
Musiało nastąpić na początku testamentu (jeśli tak nie było wszystkie zapisy przed ustanowieniem dziedzica były nieważne)
Wymagano języka łacińskiego (od Sewerów dopuszczono także Grecki )
Nie można było ustanowić spadkobierców do poszczególnych przedmiotów ( ex re certa )
Powołanie dziedzica do spadku_________________________________________________ Powołanie do spadku - rozciąga się na cały spadek, nawet wtedy, gdy dziedzic miałby być ustanowiony dziedzicem tylko pewnej kwoty spadkowej lub pewnej rzeczy. (ustanowienie dziedzica ex certa re )
Jeśli dziedzic obok spadku miał jeszcze zyskać pewną oznaczoną rzecz to uważano go za jej legatariusza (zapisobiercę)
Z zapisu mogło też wynikać, że spadkobierca może uzyskać tylko jedna określoną rzecz - resztę zaś ma wydać innym osobom obdarzonym jako fideikomis. Współdziedzice______________________________________________________________ Testator mógł ustanowić kilku dziedziców a każdego z nich do oznaczonej rzeczy. Uważano ich za coheredes , jak gdyby nie było mowy o poszczególnych przedmiotach.
Udziały współdziedziców - niepodzielna wspólność spadkowa (communio) Współdziedzic mógł być w równej części albo w nierównej (jeśli nie określono - przyjmowane, że w równej)
Każdy współdziedzic był w stosunku do swego działu spadkowego współwłaścicielem, wierzycielem, dłużnikiem.
I u s a d c r e s c e n d i - jeśli testator nie wyczerpał spadku, część wolna przyrastała proporcjonalnie działom współdziedziców.
Jeśli natomiast rozporządził ponad wartość - następowało proporcjonalne zmniejszenie

(…)

… obalenie testamentu.
Osoby powołane do dziedziczenia ustawowego musiały otrzymać swą część ustawową - tzw. zachowek
Powództwo, jakie przysługiwało pokrzywdzonemu w tej sprawie -
querela inofficiosi testamenti.
powództwo wnosił krewny uprawniony do zachowku w razie jego pominięcia w testamencie (do 5 lat)
powództwo to było subsydiarne - dopuszczalne gdy nie było już żadnego innego środka
wysokość zachowku…
… się na życie wstępnego
denuncjacja o popełnieniu przestepstwa z wyj. zdrady stanu
powstrzymywanie od sporządzania testamentu
zaniedbywanie w czasie choroby umysłowej
ciężka obraza
fałszywa denuncjacja, z której testator poniósł szkodę
złe prowadzenie się
(...)
uprawniony do zachowku, który nic nie dostał mógł w drodze querela inofficiosi testamenti obalić testament - następowało dziedziczenie ustawowe
… a
dziedzice po zmarłym uprzednio ojcu (wnukowie spadkodawcy)  podział in stirpes
jeżeli występował syn emancypowany i jego dzieci, narodzone przed emancypacją, a więc będące pod władzą dziadka  dzielono się po ½ między ojca a dzieci działem spadkowym
na podstawie edyktu u n d e l e g i t i m i dziedziczyły wszystkie osoby uprawnione do spadkobrania wedle ius civile (sui, proximus agnatus, gentiles). Potem…
… (ukształtowało się to na podstawie praktyki sądu centumwiralnego)
System formalnego dziedziczenia przeciwtestamentowego__________________________
W ius civile do dziedziczenia przeciwtestamentowego uprawnieni byli sui heredes:
S u i - osoby znajdujące się pod władzą ojcowską w momencie sporządzania testamentu
sui heredes mógł być wydziedziczony albo ustanowiony dziedzicem (patrz - zasada wyżej)
wydziedziczenie…

POSTUMUS RUMPIT TESTAMENTUM
(pogrobowiec powoduje unieważnienie testamentu)
capitis deminutio testatora - jeśli testator stał się niewolnikiem lub peregrynem. Taki testament zwano testamentum irritum.
Podczas niewoli wojennej - testament pozostawał ważny na mocy fictio legis Corneliae.
Jeśli przed śmiercią po wcześniejszym capitis deminutio testator odzyskał caput to za zgodą pretora testament mógł…
…  było niemożliwe po niewolniku, peregrynach i pierwotnie także po osobie pod patria potestas.
dziedzicem ustawowym mogła być także osoba poczęta, jeszcze nie narodzona (nasciturus)
dziedzicem ustawowym nie mogła być osoba prawna
prawo cywilne:
IN HEREDITATIBUS LEGITIMUS SUCCESSIONI LOCUS NON EST
(przy dziedziczeniach prawa cywilnego nie ma miejsca dla następstwa)
gdy bliższy krewny nie mógł lub nie chciał przyjąć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz