Zawarcie umowy w drodze negocjacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy w drodze negocjacji - strona 1

Fragment notatki:

Zawarcie umowy w drodze negocjacji Poj ę cie negocjacji nie jest, w przeciwieństwie do oferty, zdefiniowane w przepisach
prawa. Termin ten można zdefiniować, jako etap poprzedzający zawarcie umowy, w czasie
którego strony ustalają wspólne stanowisko co do jej treści.
Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
Prowadzenie negocjacji jest niejednokrotnie procesem kosztownym. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana, zgodnie z art.72 §2 KC, do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Naprawienie szkody obejmuje w tym przypadku zwrot nakładów poniesionych przez stronę liczącą na
zawarcie umowy (np. zwrot kosztów dojazdów, wynajęcie tłumacza itp.)
Należy także pamiętać, iż w toku negocjacji strony przekazują sobie często ważne dla nich informacje, które mogą być wykorzystane przez nielojalnego kontrahenta. Gdy strona nie wykonała lub wykonała nienależycie obowiązek nieujawniania i nieprzykazywania innym osobom udostępnionych jej przez drugą stronę informacji z zastrzeżeniem poufności oraz do
niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów (chyba że strony inaczej postanowiły) zobowiązana jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody albo wydanie uzyskanych z tego tytułu korzyści.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz