CULPA IN CONTRAHENDO - Zawarcie umowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CULPA IN CONTRAHENDO - Zawarcie umowy - strona 1

Fragment notatki:

CULPA IN CONTRAHENDO
Zawarcie umowy powoduje powstanie określonych obowiązków, a ich niedopełnienie przez stronę zobowiązaną naraża ją na tzw. odpowiedzialność kontraktową. Naruszanie powszechnie obowiązujących reguł postępowania uzasadnia powstanie roszczenia o wyrównanie szkody wyrządzonej przez to, że zamierzona umowa nie doszła do skutku lub okazała się nieważna. Obejmuje ono odszkodowanie w granicach ujemnego interesu społecznego.
Jeżeli w toku negocjacji dochodzi do udostępnienia przez jedną stronę - drugiej informacji z zastrzeżeniem poufności, wówczas strona, która taką informację uzyskała jest zobowiązana jej nie ujawniać, nie przekazywać innym osobom, oraz nie wykorzystywać dla własnych celów. Jako dłużnik strona ta ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wierzyciel może żądać naprawienia szkody albo może domagać się od zobowiązanego wydania korzyści, które ten uzyskał w skutek naruszenia zobowiązania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz