Mnogość podmiotów zobowiązań.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mnogość podmiotów zobowiązań. - strona 1 Mnogość podmiotów zobowiązań. - strona 2

Fragment notatki:

Mnogość podmiotów zobowiązań. Powstaje po stronie:
wierzyciela= bierna strona dłużnika= po stronie czynnej. lub też po obu stronach Zasada podzielności- przy zobowiązaniach podzielnych= (jeśli nie ustalono inaczej)- każdy wierzyciel lub każdy dłużnik może być tylko częściowo zobowiązany lub częściowo uprawniony.= OBLIGATIO PLURIUM PRO PARTE RATA . Zasada solidarności- ma dwa aspekty: Solidarność bierna- gdy istnieje kilku dłużników- ( plures rei promittendi) . Każdy z nich jest zobowiązany do wypełnienia całego zobowiązania - wierzyciel zaś może żądać tylko jeden raz wykonania zobowiązania. Solidarność czynna- istnieje kilku wierzycieli ( plures rei stipulandi) - każdy z nich może żądać od dłużnika wykonania całego świadczenia . Ale świadczenie wykonane wobec jednego wierzyciela zwalnia dłużnika wobec wszystkich wierzycieli. Powastanie: za pomocą stypulacji - jeden dłużnik zobowiązuje się do tego samego świadczenia wobec kilku wierzycieli
- lub kilku dłużników zobowiązuje się do tego samego świadczenia wobec 1 wierzyciela.
Wierzyciel mógł sobie wybrać dłużnika wypłacalnego. Zmiana w prawie Justyniańskim- nowa zasada: Beneficium divisionis- gdy pozywa się dłużnika solidarnego może on żądać rozdzielenia długu między pomiędzy obecnych i wypłacalnych dłużników. Skutek zobowiązania solidarnego: gdy zobowiązanie zostało wykonane przez 1 dłużnika / wobec 1 wierzyciela= każda przyczyna PRZEDMIOTOWA umarza zobowiązanie . Czyli =zapłata, świadczenie w miejsce zapłaty, potrącenie, nowacja, acceptilatio . Skutek umarzający ma również litis contestatio - bo wg. Prawa klasycznego= ma skutki nowacji. gdy wierzyciel występuje z pozwem przeciw jednemu, to występuje o całość(zawsze). Czyli nawet jeśli ten pozew był nieskuteczny= nie może pozwać pozostałych!!!
Za Justyniana= litis contestatio posiada skutek tylko wtedy gdy, pozywa się dłużnika o całość. Jeśli nie, to można pozwać później pozostałych. umorzenie z przyczyn PODMIOTOWA ( np. zwłoka, zawinione przedawnienie)  mają skutek tylko względem tej osoby, której dotyczyły. A zobowiązania wobec reszty= bez zmian . Powstanie zobowiązań solidarnych :
zazwyczaj na podstawie umowy - ex contractu ( głównie stypulacji)
zapisu- gdy spadkodawca obciąża zapisem kilku spadkobiorców tak, że którykolwiek z nich ma zapis wykonać. Wyjątek!!! Odpowiedzialność solidarna występująca, gdy kilka osób odpowiada z deliktu lub quasi- deliktu = powstaje bez umowy , a kilka osób odpowiada za to samo i wykonanie świadczenia przez jednego z nich zwalnia innych. Gdy jeden wynagradza szkodę umarza stosunek obligacyjny pozostałych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz