Podmioty zobowiązań i skutek zobowiązania solidarnego - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty zobowiązań i skutek zobowiązania solidarnego - omówienie. - strona 1 Podmioty zobowiązań i skutek zobowiązania solidarnego - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

Mnogość podmiotów zobowiązań.
Powstaje po stronie:
wierzyciela= bierna strona
dłużnika= po stronie czynnej.
lub też po obu stronach
Zasada podzielności-przy zobowiązaniach podzielnych= (jeśli nie ustalono inaczej)- każdy wierzyciel lub każdy dłużnik może być tylko częściowo zobowiązany lub częściowo uprawniony.= OBLIGATIO PLURIUM PRO PARTE RATA.
Zasada solidarności- ma dwa aspekty:
Solidarność bierna- gdy istnieje kilku dłużników- (plures rei promittendi). Każdy z nich jest zobowiązany do wypełnienia całego zobowiązania- wierzyciel zaś może żądać tylko jeden raz wykonania zobowiązania.
Solidarność czynna- istnieje kilku wierzycieli( plures rei stipulandi)- każdy z nich może żądać od dłużnika wykonania całego świadczenia. Ale świadczenie wykonane wobec jednego wierzyciela zwalnia dłużnika wobec wszystkich wierzycieli.
Powastanie:
za pomocą stypulacji- jeden dłużnik zobowiązuje się do tego samego świadczenia wobec kilku wierzycieli
- lub kilku dłużników zobowiązuje się do tego samego świadczenia wobec 1 wierzyciela.
Wierzyciel mógł sobie wybrać dłużnika wypłacalnego. Zmiana w prawie Justyniańskim- nowa zasada:
Beneficium divisionis- gdy pozywa się dłużnika solidarnego może on żądać rozdzielenia długu między pomiędzy obecnych i wypłacalnych dłużników.
Skutek zobowiązania solidarnego:
gdy zobowiązanie zostało wykonane przez 1 dłużnika / wobec 1 wierzyciela= każda przyczyna PRZEDMIOTOWA umarza zobowiązanie. Czyli =zapłata, świadczenie w miejsce zapłaty, potrącenie, nowacja, acceptilatio.
Skutek umarzający ma również litis contestatio- bo wg. Prawa klasycznego= ma skutki nowacji. gdy wierzyciel występuje z pozwem przeciw jednemu, to występuje o całość(zawsze). Czyli nawet jeśli ten pozew był nieskuteczny= nie może pozwać pozostałych!!!
Za Justyniana= litis contestatio posiada skutek tylko wtedy gdy, pozywa się dłużnika o całość. Jeśli nie, to można pozwać później pozostałych.
umorzenie z przyczyn PODMIOTOWA( np. zwłoka, zawinione przedawnienie)  mają skutek tylko względem tej osoby, której dotyczyły. A zobowiązania wobec reszty= bez zmian.
Powstanie zobowiązań solidarnych:
zazwyczaj na podstawie umowy-ex contractu( głównie stypulacji)
zapisu- gdy spadkodawca obciąża zapisem kilku spadkobiorców tak, że którykolwiek z nich ma zapis wykonać.
Wyjątek!!!
Odpowiedzialność solidarna występująca, gdy kilka osób odpowiada z deliktu lub quasi- deliktu= powstaje bez umowy, a kilka osób odpowiada za to samo i wykonanie świadczenia przez jednego z nich zwalnia innych. Gdy jeden wynagradza szkodę umarza stosunek obligacyjny pozostałych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz