Zobowiązania niepodzielne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania niepodzielne - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZOBOWIĄZANIA NIEPODZIELNE
Pojęcie
Wyróżnia się świadczenia:
podzielne
niepodzielne- po stronie długu lub wierzytelności występuje kilka podmiotów, ich sytuacja prawna kształtuje się wg modelu zobowiązań solidarnych. Świadczenie niepodzielne ustaje gdy jego miejsce zajmuje świadczenie podzielne
Wielość dłużników
Do wielości dłużników zobowiązanych do świadczenia niepodzielnego stosuje się reżim prawny solidarności biernej oraz zasady roszczeń regresowych. Dłużnicy traktowani są jako dłużnicy solidarni nawet wtedy, gdy świadczenie, jakie mają spełnić jest wprawdzie podzielne, ale niepodzielny charakter ma świadczenie wzajemne
Wielość wierzycieli
Dłużnik zobowiązany jest do spełnienia jednego tylko świadczenia, lecz nie przysługuje mu prawo wyboru wierzyciela, któremu chciałby świadczyć. Obowiązany jest świadczyć na rzecz wierzyciela, który tego zażąda- z tym ważnym ograniczeniem, że w razie sprzeciwu innego wierzyciela dłużnik może świadczyć tylko wszystkim wierzycielom łącznie, albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz