Litis contestatio

note /search

Mnogość podmiotów zobowiązań.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

w miejsce zapłaty, potrącenie, nowacja, acceptilatio. Skutek umarzający ma również litis contestatio- bo wg...

Ochrona praw prywatnych-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 812

w postepowaniu apud iudicem sedzia prywatny nie mogl wyjsc poza ustalony w litis contestatio [364] zakres...

Zmiana podmiotu zobowiązań.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

wierzyciel(cesjonariusz)- jest zastępcą procesowym(procurator in rem suam). Dopiero po litis contestatio...

Proces formułkowy.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2429

wdania się w spór, musiał jednak rzecz sporną wydać powodowi. Litis contestatio. Rezultatem całokształtu...