Charakterystyka procesu kognicyjnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka procesu kognicyjnego - wykład - strona 1 Charakterystyka procesu kognicyjnego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka procesu kognicyjnego:
Pryncypat - postępowanie nadzwyczajne (od Augusta do Justyniana)
Struktura
Proces jednolity
Aparat jurysdykcyjny w całości państwowy - sędziami byli urzędnicy
Sędzia kierował postępowaniem z urzędu na zasadzie autorytetu
Brak jawności - pisemność, wysokie koszty
Proces reskryptowy:
Potrzeba angażowania autorytetu cesarskiego - odsyłanie spraw przez sędziów, osoby prywatne - rozstrzygnięcia hipotetyczne
Postępowanie na podstawie reskryptu - okazanie przeciwnikowi proces - sędzia sprawdzał stan faktyczny
Znaczenie i funkcja procesu kognicyjnego:
Państwowy, powszechny, materiał do ukształtowania procesu rzymsko - kanonicznego
Prostszy w konstrukcji, mniej formalistyczny, bardziej autorytatywny, niż formułkowy
Przewlekłość, niska jakość aparatu sądowego - matactwa procesowe, asocjalność. Przebieg postępowania w procesie kognicyjnym:
In ius vocatio - akt pisemny i urzędowy. Pismo procesowe  odpowiedź na pismo powoda (gwarancja stawiennictwa - przysięga, poręczycielstwo, więzienie sądowe)
Zaoczność - proces kontumacjalny - postępowanie bez udziału jednej strony.
Litis contestatio - na początku sprawy po narratio i contradictio - punkt orientacyjny, bez konsumpcji.
Dowody - dokumenty. 334 - testis unus, testis nullus - pozycja społeczna, obowiązek świadectwa, przysięga. Ustawowe wskazówki - domniemania, ciężar przeprowadzenia dowodu.
Swoboda orzeczenia sędziowskiego - podlegał tylko ustawom, mógł zasądzić powoda
Egzekucja - sądowy organ wykonawczy, egzekucja syngularna (ruchomości, nieruchomości, wierzytelności). 388, 486, 529 - publiczne więzienia za długi.
Apelacja:
Autorytet cesarza - zwracano się doń o ponowne rozpatrzenie spraw
W okresie dynastii Sewerów na żądanie jednej ze stron sąd rozpatrywał sprawę od nowa - poprawianie niesprawiedliwości
Często nadużywana. 331 - konstytucja Konstantyna W. - relegacja na 2 lata, pozbawienie połowy majątku. Justynian - kary pieniężne, 2 apelacje, powyżej 10 funtów złota. Środki ochrony pozaprocesowej:
Ogólna charakterystyka: uzupełniające środki ochrony prawnej - zapobieganie sporom, przygotowanie postępowań sądowych, zapewnienie wykonania wyroków, likwidowanie skutków nieprawidłowych orzeczeń
Stypulacje pretorskie - pretorowie przymuszali do składania zobowiązań stymulacyjnych - gwarancyjne (cautio) - np. szkoda niedokonana
Missiones - uprawnienie do wprowadzenia zainteresowanej osoby w posiadanie majątku drugiej osoby ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz