Zmiana podmiotu zobowiązań.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana podmiotu zobowiązań. - strona 1 Zmiana podmiotu zobowiązań. - strona 2 Zmiana podmiotu zobowiązań. - strona 3

Fragment notatki:

Zmiana PODMIOTU zobowiązań. 1.Zmiana wierzyciela - przelew 2.Zmiana dłużnika- przelew długu:
Wierzytelności= CESJA - delegatio debiti - expromissio ad1) Cesja-(przelew wierzytelności)- to prawne przeniesienie wierzytelności wobec dłużnika( debitor cessus) , na osobę trzecią( cessionarius) za pomocą umowy pomiędzy wierzycielem( cedens) , a osobą trzecią. Uwaga! Trzeba umowny przelew wierzytelności odróżniać od sądowego przeniesienia wierzytelności ( cessio necessaria) . Ma ona miejsce przy rozdziale majątku spadkowego pomiędzy współdziedzicami. Nie można tych dwóch pojęć mylić z przeniesieniem wierzytelności z mocy ustawy( cessio legis) Rozwój historyczny: takie przeniesienie było sprzeczne z zasadą zobowiązania, jako węzła prawnego pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Ale okazała się konieczna wraz z rozwojem gospodarki towarowo- pieniężnej. Radzono sobie z tym za pomocą: nowacj i- tworzona w ten sposób nowe zobowiązanie. Dłużnik musiał się zgodzić na przekazanie( delegatio- dawnego wierzyciela). Ta sama treść świadczenia, ale na rzecz nowego ( więc dłużnik staje się oczywiście wolny od zobowiązania poprzedniego) Ale ma wady: wymaga współdziałania dłużnika( musi przyrzecz świadczenie nowemu wierzycielowi).
Nie daje należytego zabezpieczenia nowemu wierzycielowi - gasną akcesoryjne prawa - zastawu i poręki
Nie była korzystna dla dłużnika- gasną zarzuty przysługujące mu z poprzedniego zobowiązania. pełnomocnictwa procesowego. Od czasu postępowania formułkowego - osiągano skutek prawny podobny do cesji, za pomocą pełnomocnictwa danego osobie trzeciej, na którą chciał przelać wierzytelność do zaskarżenia i jej ściągnięcia( mandatum ad agendum in rem suam) . Zatem nowy wierzyciel (cesjonariusz)- jest zastępcą procesowym( procurator in rem suam) . Dopiero po litis contestatio uzyskuje nieodwołalne prawo. Do jej czasu dawny wierzyciel może każdorazowo odwołać pełnomocnictwo procesowe, a dłużnik może mu świadczyć jeszcze ze skukiem uwalniającym . Jest tak , dlatego bo w formule procesowej:
Intentio- jest na imię dawnego condemnatio- na imię zastępcy
Wierzyciela ( procuratora) Wady- mandatum gaśnie z chwilą śmierci cedenta lub w razie odwołania.
Z biegiem czasu( w prawie klasycznym) od czasów Antoniusa Piusa, udziela się przez reskrypty cesarskie własnego prawa skargi cesjonariuszowi . Za pomocą- actio utilis, nabywanego przez umowę cesji bezpośrednio od cedenta. Actio utilis ma pierwseństwo przed bezpośrednim powództwem cedenta ( actio directa) Pod koniec okresu prawa klasycznego- wierzyciel może przez ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz