Cesjonariusz

note /search

Zmiana podmiotu zobowiązań.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

wierzyciel(cesjonariusz)- jest zastępcą procesowym(procurator in rem suam). Dopiero po litis contestatio...

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo cywilne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2128

(cesja) - umowa zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem...

Obrót wierzytelnościami- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

między zbywcą wierzytelności a jej cesjonariuszem. Dokonanie przeniesienia w drodze przelewu wierzytelności...

Pytania z zaliczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910

na zabezpieczenie: a) wietrzytelność przelewana nie wchodzi do majątku cesjonariusza b) -||- wchodzi do majątku 9...