Obrót wierzytelnościami- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót wierzytelnościami- wykład 3 - strona 1 Obrót wierzytelnościami- wykład 3 - strona 2 Obrót wierzytelnościami- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 3
Ograniczenia obrotu wierzytelnościami:
Ograniczenia ustawowe : Zakazy zbywania wierzytelności :
-odkupu (595 k.c.)
-pierwokupu(602 k.c.)
-prawa do wynagrodzenia w umowie o pracę art. 84 k.p.
-prawo do lokalu spółdzielczego
Zbycie przy spełnieniu dodatkowych przesłanek :
Wierzytelności odszkodowawcze ex delicto z art. 444 k.c. (gdy są wymagalne i zostały uznane na piśmie lub przyznane prawomocnym orzeczeniem sądu)
Wierzytelności zabezpieczone hipoteką może być przeniesiona tylko z hipoteką
Wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym może być przeniesione z zastawem rejestrowym
Wynikające z właściwości zobowiązania:
-ma charakter ściśle osobisty( prawo do alimentacji, prawo do zachowka, prawo do renty)
-spełnienie świadczenia wiąże się z cechami osoby będącej wierzycielem( namalowanie portretu)
-nie pozwalająca na przeniesienie wierzytelności związanej ściśle z innym stosunkiem prawnym w takim stopniu, że traci cechy samoistności (wynikające z umowy poręczenia)
-prawa o charakterze niemajątkowym
-pactum de non cedendo Cesja:
Przelew wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności a jej cesjonariuszem.
Dokonanie przeniesienia w drodze przelewu wierzytelności na osobę trzecią powoduje przeniesienie na nabywcę wszelkich praw z nią związanych
Szczególne rodzaje przelewu:
1.Subrogacja ustawowa- osoba trzecia spłacająca
wierzyciela wstępuje na jego miejsce (np. poręczyciel)
2.Przelew wierzytelności na zabezpieczenie pozwala na przeniesienie wierzytelności z majątku
cedenta do majątku cesjonariusza w celu zabezpiecz. 3.Przelew wierzytelności hipotecznej -musi zostać przeniesiona wraz z hipoteką ( wpis do KW)
4. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem (na rzeczy ruchomej, prawach) -zastawnik cedent w drodze umowy przenosi przysługującą mu wierzytelność zabezpieczoną zastawem na os 3( cesjonariusza)
5.Factoring -wierzytelności przysługujące przedsiębiorstwom wobec ich dłużników ( odbiorcom towarów) zostają nabyte przez wyspecjalizowane podmioty finansowe (banki) dla wzmocnienia wierzytelności. 6. Fortfaiting - bezregresowe wykupowanie wierzytelności przyszłych przysługujących dostawcom( eksporterom) towarów w stosunku do odbiorców(importerów) dokonywane przez wyspecjalizowaną instytucję fortfaitingową( najczęściej bank)

(…)

… pozwala na przeniesienie wierzytelności z majątku
cedenta do majątku cesjonariusza w celu zabezpiecz. 3.Przelew wierzytelności hipotecznej -musi zostać przeniesiona wraz z hipoteką ( wpis do KW)
4. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem (na rzeczy ruchomej, prawach) -zastawnik cedent w drodze umowy przenosi przysługującą mu wierzytelność zabezpieczoną zastawem na os 3( cesjonariusza)
5.Factoring…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz