Obrót wierzytelnościami

note /search

Obrót wierzytelnościami- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 238
Wyświetleń: 854

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 2 Zobowiązania niezupełne: Zobowiązania niezupełne (naturalne) -więź zobowiązaniowa, której ustawodawca odmawia pełnej skuteczności przez pozbawienie wierzyciela możności przymusowego dochodzenia świadczenia Cechy Mniej lub bardziej stanowczo or...

Obrót wierzytelnościami- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 3 Ograniczenia obrotu wierzytelnościami: Ograniczenia ustawowe : Zakazy zbywania wierzytelności : -odkupu (595 k.c.) -pierwokupu(602 k.c.) -prawa do wynagrodzenia w umowie o pracę art. 84 k.p. -prawo do lokalu spółdzielczego Zbycie przy speł...

Obrót wierzytelnościami- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1099

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 4 Obrót wierzytelnościami czekowymi: Czek-pochodzące od wystawcy, a skierowane do trasata -polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej Czek wystawiony „na zlecenie” lub bez takiego z...

Pytania z zaliczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910

Obroty wierzytelności czarnecka 1. Definicja umowy o świadczenie przez osobę trzecią a) tak B) nie 2. Wyróżniamy nstępujące wierzytelności: a) przyszłe b) terminowe i warunkowe c) z umów wzajemnych d) w zobow. solidarnych 3. Definicja zobowiązań niezupełnych a) tak b) nie 4. Definicja zobowiązań a)...