Obrót wierzytelnościami- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót wierzytelnościami- wykład 2 - strona 1 Obrót wierzytelnościami- wykład 2 - strona 2 Obrót wierzytelnościami- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Obrót wierzytelnościami dr Marzena Czarnecka Wykład 2
Zobowiązania niezupełne:
Zobowiązania niezupełne (naturalne) -więź zobowiązaniowa, której ustawodawca odmawia pełnej skuteczności przez pozbawienie wierzyciela możności przymusowego dochodzenia świadczenia Cechy
Mniej lub bardziej stanowczo orzeczona przez ustawę niezaskarżalność
Przyznanie mocy prawnej spełnieniu tego zobowiązania przez dłużnika - wierzyciel może zatrzymać uzyskane świadczenie w swoim majątku i nie ma obowiązku jego zwrotu jako nienależnego
Unormowanie w kodeksie cywilnym:
Zobowiązania, w których roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu art.. 411 pkt 3 kc Zobowiązania pochodzące z gier lub zakładów art..413 kc Zobowiązania w których obowiązek świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego art. 411 pkt 2 kc Rodzaje wierzytelności:
Rozporządzanie całością bądz częścią wierzytelności;
Art. 379/ 353(1)
Wyjątek- umowa o zbycie spadku; umowa o zbycie przedsiębiorstwa
Oznaczenie wierzytelności;
Wierzytelności przyszłe;
Wierzytelności terminowe i warunkowe;
Wierzytelności z umów wzajemnych;
Wierzytelności w zobowiązaniach solidarnych;
Wierzytelności w zobowiązaniach solidarnych
Wierzytelności w zobowiązaniach o charakterze trwałym;
Wymagalność i zaskarżalność zbywanej wierzytelności;
Prawa związane z wierzytelnością. Odsetki. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią:
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia art.391 kc Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku:
 Jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia - art. 392.k.c. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej:
Jeżeli w umowie zastrzeżono, że dłużnik spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej, osoba ta, w braku odmiennego postanowienia umowy, może żądać bezpośrednio od dłużnika spełnienia zastrzeżonego świadczenia. Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać.

(…)

… nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać. Dłużnik może podnieść zarzuty z umowy także przeciwko osobie trzeciej. Dodatkowe zastrzeżenia umowne:
Pojęcie - zastrzeżenia o charakterze dodatkowym mające na celu zabezpieczenie interesów stron umowy lub uelastycznienie więzi prawnej łączącej strony Zadatek - w braku odmiennego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz