Zastaw rejestrowy

note /search

Zastaw rejestrowy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo rzeczowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1050

ZASTAW REJESTROWY Pojęcie i funkcje zastawu rejestrowego I. Rejestrowy zastaw skarbowy. rejestrowy...

Zastaw i hipoteka - omówienie

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1211

rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, wskazanej przez strony. Zastaw rejestrowy. Kwestię zastawu...

RODZAJE ZASTAWU

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1449

nie może być obciążona zastawem ). ZASTAW REJESTROWY - ustawa z 6.12.1996 r. - szczególne unormowania dotyczą zastawu...

Upadłość układowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

wobec ZUS, należności alimentacyjne i wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem...

Umowa bankowa - kredyt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

postępowania egzekucyjnego; b) zastaw rejestrowy - w tym przypadku rzecz obciążona zastawem pozostaje...