Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje - strona 1 Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje - strona 2 Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje - strona 3

Fragment notatki:

Zasadnicze postaci cesji w praktyce gospodarczej i instytucje nawiązujące do cesji. Cesja fiducjarna (funkcja zabezpieczająca)!! Bardzo ważne. Co to jest pactum fiduciae to jest najważniejsze w tej cesji.
U podstaw tej cesji leży 450 kc - pactum fiduciae , czyli tzw. porozumienie powiernicze. Celem takiej cesji jest zabezpieczenie, jest to cesja niedefinitywna.
Jeżeli kredytobiorca nie wykona umowy kredytowej, to bank może dochodzić od wierzytelności od dłużnika (D).
Jeżeli kredytobiorca wykona, to strony przewidują tzw. cesję zwrotną, 2 warianty:
Ponowna umowa obu stron - 509.
Skutek bezpośredni.
To zawsze jest cesja za darmo, ale bank ma obowiązek zarachować na poczet długu kredytowego.
Problem: bank dokonał dalszej cesji, mimo że kredytobiorca spłacił kredyt  co to znaczy? Dalsza cesja jest skuteczna, ale kredytobiorca będzie mógł się powoływać na treść umowy i żądać odszkodowania (471).
Cesja fiducjarna ma wszystkie elementy cesji, z tym, że towarzyszy jej pactum fiduciae , który ma charakter zabezpieczenia osobistego.
Cesja cicha - cesja dokonana bez wiedzy dłużnika. Za plecami dłużnika, element nacisku na cedenta. Cesja powiernicza cicha - ten element jest dodatkowym naciskiem - „co powiem tatusiowi” :). Element wzmocnienia cesji fiducjarnej - przez powstanie groźby powiadomienia dłużnika.
Cesja globalna - tzw. multicesja, wiele wierzytelności/pakiet wierzytelności. Czy można w jednej umowie przenieść wszystkie moje wierzytelności na rzecz innej osoby - sporna sytuacja, są obawy, że działa się na niekorzyść wierzycieli.
Tzw. cesja windykacyjna - w celu dochodzenia wierzytelności przez windykatorów. W obrocie prawnym od pewnego czasu występują różne podmioty dochodzące roszczeń nie we własnym imieniu, ale w interesie innych wierzycieli. Zdarza się, że nawet banki powierzają dochodzenie własnych wierzytelności takim firmom windykacyjnym. Które mogą mieć różny status prawny.
Windykator (cesjonariusz) dochodzi należności od dłużnika i następnie strony dokonują rozliczenia. Należności uzyskuje cedent i płaci prowizję jako instrument dochodzenia wierzytelności.
Inne postacie cesji. Faktoring . Regulacja prawna faktoringu. Instytucja nie jest uregulowana w kc. Są propozycje takiej regulacji, jak np. w przypadku leasingu. W obrocie prawnym posługujemy się najczęściej wzorcami umów factoringowych (384). Są takie pewne ogólne regulacje światowe - regulacja jest kontraktowa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz