Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne - strona 2 Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Cesja wierzytelności - podstawowe zagadnienia egzaminacyjne. Prawna konstrukcja cesji, schemat. Elementy konstrukcyjne:
Elementy podmiotowe.
W 1 - cedent.
W 2 - cesjonariusz.
D - debitor (cesus).
Elementy przedmiotowe.
Każda wierzytelność lub grupa wierzytelności.
Podstawa cesji.
Umowa (sprzedaż, darowizna, zamiana, 510).
Skutki prawne. Definitywna zmiana wierzyciela (co do zasady), ale są też tymczasowe, np. cesja fiducjarna - powiernicza.
Rola poręczyciela w dokonaniu cesji. Jego zgoda na cesje nie jest potrzebna, chyba że strony zawarły taka umowę - pactum de non cedendo (cesja wymaga zgody cesusa).
Funkcje cesji. Funkcja podstawowa - to funkcja transferowa (definitywne zbywanie wierzytelności).
Funkcja gwarancyjna - przelew jako zabezpieczenie wierzytelności.
Funkcja egzekucyjna - cesja jako ułatwienie egzekucji.
Cesja windykacyjna.
Funkcja płatnicza - zapłata wierzytelności (453 cessio in solutum ).
Przedmiot cesji. Wierzytelność w rozumieniu 353. Inne prawa podobne do wierzytelności (można analogicznie do 509).
Zasada możliwość objęcia cesją każdej wierzytelności:
Wierzytelność zbywalna.
Cała wierzytelność i część wierzytelności (np. część kapitałowa i odsetkowa).
Wierzytelność warunkowa, terminowa.
Istniejąca, przyszła (ekspektatywa).
Art. 509 jest pojemny, aby stosować go też do innych praw podmiotowych niż wierzytelności.
Chodzi o prawa zbywalne.
Brak konkurencyjnego reżimu ich zbywania (np. prawo do poboru związane z akcjami)
Wyjątki od uniwersalnej cesji: Przepis ustawy. Wyłączenie może być bezwzględne, wtedy jego naruszenie skutkuje nieważnością cesji.
Wyłączenie cesji może być też ograniczona - czy roszczenie o zadośćuczynienie może być przedmiotem cesji. Art. 449 - w zasadzie nie. Tak, gdy jest już wymagalne i uznane na piśmie lub przyznane prawomocnym wyrokiem sądowym.
Umowa stron - właściwość zobowiązania. Pactum de non cedendo - taka umowa jest wyjątkiem od art. 57 kc.
Warianty tej umowy:
Wyłączenie w umowie między W 1 a D ( ab initio ).
Strony postanawiają, że cesja danej wierzytelności będzie wymagała zgody dłużnika - wierzytelność można zbyć, ale tylko za zgodą. Skutkiem naruszenia takiej umowy jest nieważność cesji (skutek intensywny).


(…)

… prawna D = constans)!!!
Możliwość podnoszenia zarzutów przez dłużnika. Powstaje problem czy może podnosić zarzuty tylko ze stosunku osobistego, czy też ze stosunku cudzego - o tylko do chwili dowiedzenia się o cesji. Jak już dowie się o cesji może podnosić zarzuty tylko ze stosunku W2 - D. Patrz: zarzut potrącenia - compensatio ex iure terci - dłużnik może podnosić zarzut potrącenia wobec W2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz