Litis contestatio - strona 2

note /search

Ochrona posiadania-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1603

przypadkach utrzymywał się przy posiadaniu ten, który nie był posiadaczem wadliwym w chwili litis contestatio...

Przewód sądowy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

jest karnoprocesowym odpowiednikiem litis contestatio ( wdania się w meritum sprawy ) w postępowaniu cwyilnym...

PROCES CYWILNY - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

dowodowych. STADIA PROCESU: -odróżniał je moment wdania się w spór (litis contestatio) - wdanie się w spór...

Historia państwa i prawa - wykład 7

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

procesu. Litis contestatio. dwa stadia procesu - przed i po litis contestatio (spór stawał się umocniony...

Proces rzymski-wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

, którzy albo który był wyznaczony w treści formułki. Postępowanie przygotowawcze przed pretorem kończy akt zwany litis contestatio...