Pojęcie i rodzaje powództw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i rodzaje powództw - wykład - strona 1 Pojęcie i rodzaje powództw - wykład - strona 2 Pojęcie i rodzaje powództw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i rodzaje powództw - actiones:
Klasyfikacja powództw
Actiones in rem (vindicationes) - ochrona władztwa nad rzeczami, kierowały się przeciwko wszystkim nieuprawnionym. Actiones in personam (conditiones) - sankcjonowały osobiste uprawnienia wierzyciela przeciw dłużnikom.
Actiones perpetuae - wieczyste; actiones temporales - czasowe
Powództwa prawa pretorskiego:
Formulae in ius conceptae - formułki oparte na prawie - intentio (prawo Kwirytów, oportere)
Actiones utiles - powództwa analogiczne - podstawową actio przyznawaną większym kategoriom osób
Powództwa ze zmianą podmiotów - umieszczano różne osoby w intentio i condemnatio
Formulae fictiae - formułki z elementem fikcji - zasady słuszności (przyjęcie brakującego elementu za istniejący)
Formulae in factum conceptae - formułki osnute na faktach - opis tego, co się zdarzyło
Powództwa konkurujące:
Eliminacja - przedmiot sporu identyczny, cel - jednakowy - jedna actio (wybór - litis contensatio) Kumulacja - różne cele (wyrównanie szkody, kara prywatna, mieszane) i powództwa karne
Postępowanie apud iudicem:
Ogólny charakter
Brak formalistyki, pewne zasady
Zaoczność - post meridiem praesenti litem addictio
Postępowanie dowodowe - ustalenie stanu faktycznego
Ciężar przeprowadzenia dowodu - powód (intentio, demonstratio), pozwany (exceptio).
Świadkowie - dobrowolni, strona procesowa, dowód z biegłych, dokumentów
Granice władzy sędziego
Upoważnienie zawarte w condemnatio: zasądzenie, lub uwolnienie pozwanego. Przedmiot nie określony - górna granica
Iudicia stricti iuris - uwolnienie, lub zasądzenie w całości
Pluris petitio - nadmierne żądanie:
Re (przedmiot
Tempore (czas)
Loco (miejsce)
Causa (przyczyna prawna)
Iudicia bonae fidei - rozsądne uregulowanie sporu (cokolwiek się będzie należało na podstawie dobrej wiary):
Zarzut podstępu, groźby
Potrącenie - compensatio
Uwolnienie w przypadku zapłaty dokonanej po litis contestatio
Wymóg kondemnacji pieniężnej i jej złagodzenie
Condemnatio pecuniaria - zasądzenie tylko na zapłacenie kwoty pieniężne
Formula arbitraria - wezwanie pozwanego do spełnienia żądania podnoszonego przez powoda  dopuszczenie powoda do oszacowania wartości przedmiotu sporu
Actiones arbitrariae - uniknięcie infamii
Wyrok i jego prawomocność:
Obowiązek sędziego - wymuszenie poprzez karę pieniężną (multa), chyba że sprawa nie była dla sędziego jasna


(…)

… środki do życia
Distractio bonorum - przywilej egzekucyjny dla senatorów, uchwalony w pryncypacie. Egzekucja majątkowa syngularna - części składowe majątku.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz