Umowa darowizny - omówienie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa darowizny - omówienie. - strona 1 Umowa darowizny - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA DAROWIZNY
PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI
UMOWA RENTY
Darczyńca
obdarowany
właściciel
gmina albo na Skarb Państwa
uprawniony
zobowiązany
darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.
konsensulaną, jednostronnie zobowiązującą i kauzalną, wywołującej w zasadzie podwójny skutek obligacyjno-rozporządzający Z zastrzeżeniem jednak realnego charakteru co do skutku rozporządzającego w wypadkach określonych ustawą lub wolą stron
umową konsensualną, nieodpłatną jednostronnie zobowiązującą i kauzalną, nazwana
zobowiązująca, może być odpłatna lub nieodpłatna, okresowa lub dożywotnia, konsensualną
Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
[Polecenie] Odwołanie darowizny niewykonanej
Niedostatek darczyńcy
§ 2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości.
kwalifikowana podmiotowo po stronie nabywcy
formy aktu notarialnego
Zasadniczo też prawo do renty jest niezbywalne;
Umowa renty powinna być stwierdzona pismem
Okresowość, powtarzalność obowiązków zobowiązanego w stopniu istotnym odróżnia rentę od niektórych innych umów, na mocy których dochodzi do przeniesienia własności rzeczy (w szczególności sprzedaży czy darowizny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz