Stosunki międzynarodowe - strona 12

Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtań...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtańsko-poczdamskiego . Podział Europy między III Rzeszę i ZSRR Niemcy hitlerowskie dążyły do rozszerzenia swojej przestrzeni życiowej, początkowo miało się to odbyć kosztem Rosji, do tego jednak Rzesza potrzebowała pomocy Polski, któ...

Europa po II wojnie światowej i przesłanki procesu integracji europej...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Europa po II wojnie światowej i przesłanki procesu integracji europejskiej Idea utworzenia jakiejś formy konfederacji europejskiej, która miała być kierowana przez ludzi mądrych i wiarygodnych, przepowiadana była już w XIV w. przez Pierra Dubois. Niestety idea, jak i te które pojawiały się po niej ...

Federalizm i regionalizm we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2135

Federalizm i regionalizm we współczesnym świecie (geneza, modele, wpływ na funkcjonowanie systemu politycznego). Federalizm może być rozumiany jako zjawiska, proces lub forma ustrojowa. Przez niektórych jest traktowany jako stan równowagi międz...

Fenomen wzrostu ilościowego organizacji pozarządowych angażujących si...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Fenomen wzrostu ilościowego organizacji pozarządowych angażujących się w działalność transnarodową. Co to jest działalność transnarodowa? Transnarodowy - przekraczający narodowe lub tradycyjne granice państw; może odnosić się do działań rozmaitych podmiotów niepaństwowych, takich jak osoby prywatne...

Główne etapy integracji Europy w latach 70 i 80

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2184

Główne etapy integracji Europy w latach 70 i 80 Etap I - Pierwsze rozszerzenie Na przełomie lat 60 i 70 rozpoczął się nowy etap rozwoju UE, już nie polityczny i ideologiczny, a terytorialny. W 1967 r. dokumenty o akcesję do państw „szóstki” złożyły Wielka Brytania, Irlandia, Dania i Norwegia. Gen. ...

Geneza doktryny bezpieczeństwa zbiorowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2772

Geneza doktryny bezpieczeństwa zbiorowego. BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE - system polityczno-prawny mający na celu utrwalenie pokoju międzynarodowego przez ustanowienie zakazu agresji oraz obowiązku pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych; Oznacza współpracę państw na zasadach solidarności i wza...

Greckie, chrześcijańskie i rzymskie żródła zjednoczonej Europy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2086

Greckie, chrześcijańskie i rzymskie źródła zjednoczonej Europy. Pierwsze idee jednościowe wystąpiły w starożytnej Grecji. Na jej terenie - wokół północnych wybrzeży Morza Śródziemnego - rozwinęły się podstawy cywilizacji europejskiej. Wraz z wielką kolonizacją grecką idee i wpływy helleńskie rozsze...

I wojna światowa i geneza systemu Wersalsko-Waszyngtońskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

I wojna światowa i geneza systemu Wersalsko-Waszyngtońskiego. Okres poprzedzający I WŚ, zwany potocznie zbrojnym pokojem, cechował się względną stabilnością. W Europie dominowało pięć mocarstw (Austro-Węgry, Niemcy, Francja, Anglia, Rosja) między którymi nie dochodziło do żadnych konfliktów na szer...

I Integracja Europy po 1989 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Integracja Europy po 1989 roku Wstępniak Dostosowując się do głębokich zmian politycznych z lat 1989-1990, WE zacieśniały więzi gospodarcze i polityczne z krajami dawnego bloku komunistycznego, co doprowadziło do powstania umów gospodarczo- handlowych z Węgrami, Polską, Rosją, Czechosłowacją, Rumun...