Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtańsko-poczdamskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtańsko-poczdamskiego - strona 1  Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtańsko-poczdamskiego - strona 2  Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtańsko-poczdamskiego - strona 3

Fragment notatki:

Druga wojna światowa w dyplomacji mocarstw i narodziny systemu jałtańsko-poczdamskiego . Podział Europy między III Rzeszę i ZSRR Niemcy hitlerowskie dążyły do rozszerzenia swojej przestrzeni życiowej, początkowo miało się to odbyć kosztem Rosji, do tego jednak Rzesza potrzebowała pomocy Polski, której jednak nie uzyskała.
23 sierpnia 1939 r. - III Rzesza i ZSRR podpisały układ o nieagresji, tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow - za pomocą którego dokonał się podział stref wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej.
II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 r. po ataku III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. W tym czasie Polskę obowiązywał układ sojuszniczy z Francją (1921) i wielką Brytanią (25 sierpnia 1939 r.), a także polsko-sowiecki pakt o nieagresji (25 lipca 1932). Niemcy zaś związane były z Japonią paktem antykominternowskim wymierzonym przeciwko III Międzynarodówce (25 listopada 1936), z Włochami paktem stalowym wymierzonym przeciwko państwom zachodnim (22 maja 1939) i z ZSRR układem o nieagresji (pakt Ribbentrop Mołotow).
17 września 1939 r. ZSRR rozpoczął agresję na Polską. W Moskwie wręczono ambasadorowi polskiemu Wacławowi Grzybowskiemu notę stwierdzającą jednostronnie zaprzestanie istnienia państwa polskiego. Wielka Brytania i Francja zadecydowały (12 września 1939), że nie udzielą Polsce realnej pomocy zbrojnej - tzw. dziwna wojna, wojna na siedząco prowadzona przy użyciu not dyplomatycznych. III Rzesza i ZSRR wytyczyły granicę niemiecko- sowiecką.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze zakusy Niemiec na ogromną Rosję, taki skrawek ziem jak zachodnia Polska okazał się niewystarczający. Stąd ataki na Finlandię ( Wojna Zimowa 1939-1940), Skandynawię (Kampania Norweska 1940), Europę Zachodnią: Holandia, Belgia, Luksemburg i Francja (Kampania Francuska 1940). Klęskę Francji wykorzystał ZSRR i zajął państwa bałtyckie. Po klęsce Francji ZSRR odmówił przystąpienia do Paktu Trzech (Niemcy, Włochy, Japonia z 27 września 1940 r.) mającego na celu rozbiór Imperium Brytyjskiego. Tym samym ZSRR przestał być potrzebny III Rzeszy.
W trakcie bitwy o Anglię USA wspierało Wielką Brytanię dostarczając żywność. III Rzesza chcąc osłabić pozycję Wielkiej Brytanii rozpoczęła ofensywę łodzi podwodnych, rozpoczynając tym samym Bitwę o Atlantyk. Włochy w tym czasie dążyły do opanowania ziem Południowej Europy - zaatakowały Grecję i Jugosławię. Równocześnie z bitwą o Anglię rozpoczęła się także inwazja Włoch na Afrykę.
Odwrócenie sojuszy 22 czerwca 1941 r. III Rzesza dokonała agresji na ZSRR (plan Barbarossa), co doprowadziło do otwarcia drugie frontu, tzw. Frontu Wschodniego. Po ataku Niemiec na ZSRR zmienił się układ sił na świecie - Wielka Brytania, USA i ZSRR, zwane Wielką Trójką pomimo różnic ustrojowych połączone zostały wspólnym celem - pokonaniem Niemiec. USA, które nie chciały ingerować w sprawy europejskie na początku 1941 r. przyjęły ustawę Lend- Lease Act, która upoważniła prezydenta do udzielania pomocy państwom walczącym z III Rzeszą. Cele polityki antyhitlerowskiej zawarto także w tzw. Karcie Atlantyckiej, którą podpisało 49 państw.

(…)

…. Stwierdzili, iż powinien powstać Polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, który skupiał by przedstawicieli rządu na emigracji oraz popieranego przez Stalina Rządu Tymczasowego. Rząd Jedności Narodowej powinien w możliwie jak najkrótszym czasie przeprowadzić wybory , dopiero wtedy zostanie on uznany przez państwa koalicji i będzie miał wpływ na decyzję o kształcie polskich granic. Stalin najpierw chciał…
… Zjednoczonych został Harry Truman. Uczestnikami konferencji w Poczdamie byli zatem: Józef Stalin, Harry Truman oraz Winston Churchill. W lipcu Churchilla zastąpił Clement Attlee, który został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Ministrem Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii został zaś Ernest Benin. Zmiany te wiązały się ze zwycięstwem w wyborach parlamentarnych w dniu dwudziestego piątego lipca partii Labour Party, której głównym przedstawicielem był właśnie Clement Attlee. W tej sytuacji w konferencji w Poczdamie wziął także udział Clement Attlee. Na konferencji tej podjęto decyzję o demilitaryzacji, demokratyzacji i denazyfikacji Niemiec. Jeżeli chodzi o odszkodowania, to podtrzymane zostały decyzje podjęte na konferencji w Jałcie. Ogólnie podtrzymano tezę, iż "naród niemiecki nie może uchylić…
… granica Polski powinna biec wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od niej w pewnych okolicach o 5-8 km na korzyść Polski. Uznają oni, że Polska powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy i na zachodzie. Uważają oni, że (...) ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski będzie odroczone do konferencji pokojowej". Natomiast w Deklaracji o Wyzwolonej Europie stwierdzono, że rządy: Stanów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz