Polityka zagraniczna Polski w okresie II wojny świ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka zagraniczna Polski w okresie II wojny świ - strona 1 Polityka zagraniczna Polski w okresie II wojny świ - strona 2 Polityka zagraniczna Polski w okresie II wojny świ - strona 3

Fragment notatki:

Polska w okresie II wojny światowej
Po internowaniu Polskich polityków Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki przekazał władzę gen. Władysławowi Sikorskiemu, który znajdował się we Francji. W 1940r. polski rząd na uchodźctwie przeniósł się do Londynu, po tym jak Niemcy zaatakowały Francję.
Po 17 IX 1939r. ZSRR i Niemcy zajęli wespół po połowie obszaru Polski. 28 IX 1939r. podpisano niemiecko- radziecki pakt graniczny. My uznajemy ten pakt niemal za ponowny rozbiór Polski.
22 VI 1941r. Niemcy zaatakowały ZSRR.
W grudniu 1941r. Stany Zjednoczone przyłączyły się do II wojny światowej.
Armia Andersa- polska armia w ZSRR, miała trudności z zaopatrzeniem oraz trudne warunki bytowe. Stalin był wyraźnie niechętny wobec polskiej armii, dążył do jak najszybszego wysłania jej na front, czemu sprzeciwiał się gen. Anders. Od czerwca do lipca 1942r. polska armia ewakuuje się na Bliski Wschód.
Układ Sikorski- Majski- zawarty 30 VII 1941r. pomiędzy rządem RP na uchodźctwie, a rządem radzieckim, po rozmowach rozpoczętych 5 VII 1941r., a zakończonych dzięki pośrednictwu brytyjskiemu ( A. Eden i W. Churchill). Zawarty po ataku Niemiec na Związek Radziecki. Nastąpiło wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i ZSRR, Związek Radziecki unieważnił wszystkie traktaty z Niemcami, w ZSRR zorganizowano polską armię.
Majski był ambasadorem ZSRR w Londynie.
Układ pominął ważna kwestię dla Polaków, jaką był przebieg wschodniej granicy naszego państwa ze Związkiem Radzieckim. Przy okazji układu podpisano inne umowy.
12 VIII 1941r.- dekrety o amnestii i uwolnieniu Polaków przebywających w więzieniach i obozach pracy na terenie ZSRR
14 VIII 1941r.- podpisano umowę o formowaniu armii polskiej
Seyda, gen. Kazimierz Sosnkowski ( wróg Moskwy), Zalewski ( minister spraw zagranicznych) jeszcze przed podpisaniem układu podali się do dymisji. Nawet prezydent na uchodźctwie Władysław Raczkiewicz chciał podać się do dymisji.
4 IX 1941r.- ambasadorem Polski w ZSRR został prof. Stanisław Kot
5 IX 1941r.- ambasadorem ZSRR przy polskim rządzie na uchodźctwie został Aleksander Bogomołow.
30 XI 1941r.- w czasie rozmów Sikorskiego ze Stalinem podczas oficjalnej wizyty Sikorski zaproponował przeniesienie polskiej armii do Iranu, na co Stalin nie wyraził zgody. Ustalono jednak, że armia polska będzie składała się z 6 oddziałów, a 25 tys. Żołnierzy uzyskało pozwolenie na ewakuację z ZSRR.
30 VII 1941r. Anthony Eden ( minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii) powiedział, że jego kraj nigdy nie obiecywał obrony polskich granic, a jedynie niepodległość naszego kraju.
W 1939r. internowano polskich oficerów (ZSRR), którzy zostali rozstrzelani w marcu 1940r.


(…)

… zagranicznych Wielkiej Brytanii) powiedział, że jego kraj nigdy nie obiecywał obrony polskich granic, a jedynie niepodległość naszego kraju.
W 1939r. internowano polskich oficerów (ZSRR), którzy zostali rozstrzelani w marcu 1940r.
Konferencja w Teheranie ( 28 XI- 2 XII 1943r.):
Przewidziano nową wschodnią granicę Polski (linia Curzona).
Wielka Brytania chciała desantu na Bałkanach coraz bardziej obawiając…
… pod zwierzchnictwem KRN na części terenów Rzeczpospolitej zajętej przez Armię Czerwoną w 1944r. Jego siedzibą był najpierw Chełm Lubelski, a później Lublin. Program działania zawarto w Manifeście PKWN.
Założenia manifestu:
PKWN jedyną legalną władzą państwową
Celem były wolne wybory i demokratyczna, niepodległa republika
Podstawą ustroju konstytucja marcowa
Podstawą bezpieczeństwa sojusz z ZSRR
Alianci przekonywali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz