POLSKA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
POLSKA W OKRESIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ - strona 1 POLSKA W OKRESIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ - strona 2 POLSKA W OKRESIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ - strona 3

Fragment notatki:


POLSKA W OKRESIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ   Ministrowie Spraw Zagranicznych:    August Zaleski (30.09.1939 – 25.07.1941)   Edward Raczyński (22.08.1941 – 06.1942; 06.1942 – 14.07.1943)   Tomasz Romer (14.07.1943 – 24.11.1944)   Adam Tarnowski (29.11.1944 – 5.08.1945)   Edward Osóbka-Morawski (21.07.1944 – 2.05.1945)   Główne założenia polityki zagranicznej w II RP:   ustalenie granic   Cel wojenny Polski: odbudowa niepodległego państwa, ale także odzyskanie nabytków  terytorialnych.    1 września 1939 roku o godzinie 4: 45 RP znalazła się w stanie wojny z Niemcami, stając się  również ofiarą agresji ze strony Związku Radzieckiego w dniu 17. września 1939    przed 1939 rokiem siedziba MSZ znajdowała się w Pałacu Bruhla   Odbudowa demokratycznego państwa Polskiego: prawdopodobnie uzyskanie większej ilości ziem  w ramach klęski III rzeszy   Polityka ZSRR na terenach Polski – 4 rozbiór Polski    Polityka sowietyzacji i prowadzenia polityki Polskiej   5        Zsyłanie nieprzydatnych osób na Sybir lub rozstrzeliwanie    Miejsce Polski w polityce zagranicznej ZSRR    Wielka wojna ojczyźniana – 22 czerwca 1941 – w wyniku ataku III Rzeszy na ZSRR –  przystąpienie ZSRR do koalicji antyhitlerowskiej    Przystąpienie do wojny USA po ataku na Pearl Harbor – grudzień 1941 – tworzenie  antyfaszystowskiej koalicji    Układ Sikorski-Majski – 30.07.1941 – układ polsko-radziecki zawarty w Londynie    Oświadczenie władz związku o unieważnieniu traktatów radziecko- niemieckich z 1939 roku   Utworzenie polskiej Armii Andersa na ziemiach Związku radzieckiego   Amnestia dla polaków więzionych przez ZSRR   układ wszedł w życie natychmiast po podpisaniu, nie podlegał bowiem ratyfikacji   Polska się znajduje wśród bloku państwa alianckich wraz z ZSRR – wymuszenie przez Wielką  Brytanie nawiązania ponownie stosunków dyplomatycznych z ZSRR   wymiana ambasadorów   Tworzenie Armii Andersa   protokoły dodatkowe zawierały zapisy o amnestii i dla Polaków więzionych w ZSRR – na  podstawie dekretu z 12. sierpnia 1941 roku zwolniono kilkaset tysięcy osób z obozów sowieckich,  głównie z których uformowano trzon Armii Polskiej w ZSRR   Problem dowództwa i członków armii Andersa    14. sierpnia 1941 zawarto dodatkową umowę wojskową (ws. formowania armii polskiej)    dowództwo miało być powołane przez rząd polski, ale zaakceptowane przez ZSRR   22 sierpnia 1941 na znak protestu przeciwko układami między ZSRR a Polską podali się do 

(…)

…: jest możliwość rekonstrukcji rządu polskiego natomiast bez Mikołajczyka (który nie
reprezentuje interesów narodu Polskiego)
Ponieważ rząd nie był gotowy do rozmów Polsko-Radzieckich
Usunięcie Sosnkowskiego z rządu na prośbę Churchilla
Londyn zobowiązywał się do obrony polskiej suwerenności, a nie granic terytorialnych –
przypieczętowanie granic wschodnich polski
POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO (22 LIPCA 1944)
22 lipca 1944 radio Moskwa ogłosiło, że w Chełmie powstał Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego (PKWN). Polscy komuniści mieli już swój ośrodek, który pełnił funkcję rządu, na którego
czele stał mało dotąd znany Edward Osóbka-Morawski.
w tym samym dniu Komitet ogłosił swój manifest, w którym zapowiadał przejęcie władzy na
wyzwalanych terenach Polski przez Krajową Radę Narodową (KRN…
… wszystkim mieszkańcom tych terenów
Konferencja w Teheranie 28.11 – 1.12.1943 (Churchill, Roosevelt i Stalin)
Konferencja w Teheranie odbyła się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 1943 roku, na której
obradowali szefowie „wielkiej trójki
Problem ustalenia granicy polskiej
Stalin zaproponował przesunięcie Polski na zachód, w kierunku Odry, a tereny na wschód od Bugu
dla ZSRR
Strefa okupacyjna Armii Czerwonej
… Polsko-Radzieckich
Usunięcie Sosnkowskiego z rządu na prośbę Churchilla
Londyn zobowiązywał się do obrony polskiej suwerenności, a nie granic terytorialnych –
przypieczętowanie granic wschodnich polski
POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO (22 LIPCA 1944)
22 lipca 1944 radio Moskwa ogłosiło, że w Chełmie powstał Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego (PKWN). Polscy komuniści mieli już swój ośrodek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz