Stosunki międzynarodowe - strona 13

Koncepcja wojny sprawiedliwej od średniowiecza do współczesności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2492

Koncepcja wojny sprawiedliwej od średniowiecza do współczesności W średniowieczu teologowie w rozważaniach dotyczących moralności podjęli problematykę stosunków między państwami i prawa rządzącego tymi stosunkami. W centrum ich uwagi znalazły się zagadnienia związane z wojną. Wojna sprawiedliwa ( ...

Koncepcje „rozwarstwienia” UE w latach 90

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

Koncepcje „rozwarstwienia” UE w latach 90 Europa a la carte (pick and choose Europe)- metafora restauracyjnego menu służy do zilustrowania praktyki polegającej na wybieraniu przez państwa członkowskie tych dziedzin polityki UE, w których chcą uczestniczyć. Pojęcie Europa a la carte kojarzy się najb...

Konflikty zbrojne w świetle prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Konflikty zbrojne w świetle prawa międzynarodowego W czasopiśmie z zakresu PM (The British Yearbook of International Law), na temat konfliktów zbrojnych w świetle PM sformułowano teżę że „ prawo wojenne nie ma żadnej wartości bowiem nowoczesnej wojny, prowadzonej przy użyciu najnowszych osiągnięć n...

Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostki za naruszenia prawa międzynarodowego Próby kodyfikacji ogólnych zasad odpowiedzialności państw podjęte zostały dopiero pod koniec XIX w. Najprawdopodobniej pierwszym oficjalnym aktem prawnomiędzynarodowym (wcześniej opracowywane były również projekty ...

Modele dekolonizacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3066

Modele dekolonizacji (droga do pełnej suwerenności wybranych posiadłości brytyjskich);  Azja Dekolonizacja Imperium Brytyjskiego przebiegała w miarę spokojnie - zazwyczaj tworzono dominia cieszące się znaczną autonomią, które wchodziły w skł...

Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym Prawa człowieka rozumiane są jako uprawnienia jednostki nabywane przez nią w momencie urodzenia, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Uważa się, przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową, etniczną czy wyznanio...

Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego Zagadnienie odpowiedzialności zajmuje centralne miejsce w prawie międzynarodowym - gdyby założyć, że naruszenie norm tego prawa nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, mówilibyśmy raczej o moralności międzynarodowej, niż określonym systemie pr...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - cele i zasady w świetle stosunków ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Organizacja Narodów Zjednoczonych - cele i zasady w świetle rozwoju stosunków międzynarodowych ART. 1 KNZ (1945) Narody Zjednoczone dążą do następujących celów: 1. Do utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego ; w tym celu będą one podejmowały skuteczne zbiorowe środki dla zapobiegania ...

Organizacje tworzące światowy ład gospodarczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Organizacje tworzące światowy ład gospodarczy Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju - powszechnie znany jako Bank Światowy rozpoczął działalność 25 czerwca 1946, jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944 roku (wtedy też został założony). Główną przesłanką dla jego stworzenia ...

Państwo jako podmiot prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Państwo jako podmiot prawa narodów (od średniowiecza do XX w.) Państwo średniowieczne władza nie jest jednoznacznie określona terytorialnie; władza była spersonalizowana i scentralizowana; początek rozwoju aparatu państwa; w późnym średniowieczu rozróżnienie skarbca państwowego i prywatnego władc...