Stosunki międzynarodowe - strona 14

Pakt Hitler-Stalin i geneza II wojny światowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1218

Pakt Hitler-Stalin i geneza II wojny światowej. Przyczyny wybuchu II wojny światowej Ład wersalski i jego słabości Traktat pokojowy podpisano 28 czerwca 1919 roku w Wersalu. Nowy porządek ustanowiony przez zwycięzców I wś, a więc przede wszystkim przez St. Zjednoczone, W. Brytanię i Francję. W wyni...

Parametr siły i jego znaczenie w polityce międzynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 924

Parametr siły i jego znaczenie w polityce międzynarodowej - różne sposoby percypowania potęgi. Siła państwa O sile państwa pisał już Tukidydes, uznając ją za prawo silniejszego do panowania, a słabszego do posłuszeństwa. Uważał on, że najlepiej postępują ci, którzy równym sobie nie ustępują, dla si...

I Parlament Europejski i jego kompetencje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Parlament Europejski i jego kompetencje Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. Zadaniem 736 posłów do Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie obywateli: posłowie, wybierani co pięć lat głosami wyborców w 27 państwach członkowskich Unii Europejskie...

Pojęcie organizacji międzynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Pojęcie organizacji międzynarodowej - ujęcie statyczne (strukturalne) i dynamiczne definicja konwencyjna: ….. definicja z projektu artykułów Komisji PM ONZ: to organizacja utworzona na podstawie traktatu lub innego instrumentu regulowanego przez PMP i posiadająca osobowość prawną. OM to przede ws...

Polityka międzynarodowa (1815-1871)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1260

Polityka międzynarodowa (1815—1871) 1815 - Kongres Wiedeński Kongres wiedeński obradujący od października 1814 do czerwca 1815, był odzewem zwycięskich mocarstw na 25-letni okres zawirowań w Europie, rozpoczęty Wielką Rewolucją Francuską w 1789r., a zakończony klęską Napoleona. Na jego decyzję prze...

Polityka UE wobec państw AKP i Basenu Morza Śródziemnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1106

Polityka UE wobec państw AKP i Basenu Morza Śródziemnego Kraje AKP to grupa państw zrzeszających byłe kolonie państw będących członkami UE (Francji, Belgii, UK, Włoch i Holandii). Grupa to została wyodrębniona w celu nawiązania specjalnyc...

Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990 - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

Historia stosunków międzynaordowych w latach 1945 - 1990 Istotnymi procesami wplywajacymi na ksztalt stosunków miedzynarodowych wchwili zakonczenia II wojny swiatowej i pokutujace do dziś są: dekolonizacja (schylek dawnych poteg), „zimna wojna”, zmiany na polu bitwy (bron masowej zaglady). Element...

Społeczność międzynarodowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 875

SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Autorem pojęcia jest Henry Bull, badacz brytyjski, połowa lat 90. T stowarzyszenie suwerennych państw oparte na wspólnych normach. Jest kontynuotorem myśli realistycznej. Mamy do czynienia z grupą podmiotów, które są poddanej normom, regulacjom. Anarchia istnieje, ale dz...

Ekologia w stosunkach międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 406

EKOLOGIA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Ekologia Kwestią ekologii w stosunkach międzynarodowych zaczęła się zajmować w latach 70. XXw. Spowodowane było to faktem, że zanieczyszczenia nie mają barier- mają charakter transgraniczny, a nawet globalny (fre...

Globalizacja - wykład - Liberalizacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

GLOBALIZACJA → proces nasilających się, wzajemnych powiązań między społeczeństwami prowadzący do tego, że wydarzenia jednej części świata coraz bardziej wpływają na ludzi w drugim końcu świata. Przejawy procesu globalizacji: zacieranie się ...