Pojęcie organizacji międzynarodowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Pojęcie organizacji międzynarodowej - strona 1  Pojęcie organizacji międzynarodowej - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie organizacji międzynarodowej - ujęcie statyczne (strukturalne) i dynamiczne definicja konwencyjna: …..
definicja z projektu artykułów Komisji PM ONZ: to organizacja utworzona na podstawie traktatu lub innego instrumentu regulowanego przez PMP i posiadająca osobowość prawną.
OM to przede wszytki fenomen społeczny o różnych poziomach organizacji:
państwowym - gra polityczna,
niepaństwowym:
organizacja pozarządowa - wkracza w zadania państwa, tam gdzie państwo działa nieskutecznie lub nie chce działać,
korporacje wielonarodowe - ich podstawa działania często jest umowa, ich członkowie są oddzieleni od siebie granicami, itd.
Cechy wspólne OM, o. pozarządowych, korporacji wielonarodowych:
funkcjonalny charakter,
transnarodowość - łączy różne podmioty,
zjawisko społeczne,
struktura,
procesy decyzyjne.
Podmiotowość prawno międzynarodowa:
Zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków o charakterze prawno międzynarodowym,
Zdolność do czynności prawnych - zdolność do tego by własnym działaniem wywołać skutki w sferze PMP.
Bez podmiotowości prawnej OM nie mogą podejmować decyzji - państwa traktują takie OM jak pas transmisyjny
Źródła podmiotowości: Podmiotowość prawna może być wyrażona wprost w dokumencie konstytuującym OM,
Można podmiotowość wywnioskować pośrednio ze statutu OM.
Opinia doradcze MTS w sprawie odszkodowania za szkody poniesione w służbie ONZ z 1949 r.:
w 1948 r. wojska izraelskie zastrzeliły członka sił ONZ,
ONZ posiada własne organy, przywileje i immunitety dyplomatyczne oraz zdolność zawierania umów - posiada zatem osobowość prawno międzynarodową,
osobowość prawno międzynarodowa jest obiektywna - nie zależy od uznania lub nieuznania jakiegoś państwa,
skoro ONZ posiada osobowość prawną może żądać odszkodowania za szkody poniesione np. w Izraelu.
Zakres osobowości prawnej: Kompetencje powierzone - OM ma takie kompetencje, jakie przekazały jej państwa członkowskie. W zakresie tych kompetencji mają one pełną swobodę działania, chyba że zostaną one przez państwa członkowskie ograniczone. Najlepiej zakres kompetencji wyrazić wprost w traktacie.
Zasada zajętego pola - tak jak w UE, jeżeli kompetencje nie są wprost określone, to te podmioty, które zajmą je pierwsze będą je posiadały.
Elementy przesądzające o osobowości prawnej OM: ius tractatuum - może być zawarta wprost, ale może mieć też charakter funkcjonalny - może być w sposób dorozumiany wpisana w traktat,
ius legationis - podejmowanie we własnym imieniu czynności dyplomatycznych,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz