Organizacje Międzynarodowe - wykład - teoria reżimów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje Międzynarodowe - wykład - teoria reżimów - strona 1 Organizacje Międzynarodowe - wykład - teoria reżimów - strona 2 Organizacje Międzynarodowe - wykład - teoria reżimów - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje Międzynarodowe
Wykład nr 1
06.10.2009
Idea istnienia organizacji międzynarodowych:
Organizacje międzynarodowe z perspektywy: statycznej (struktura, forma stosunku międzynarodowego), dynamiczna ( proces, który cały czas się toczy). Podstawa organizacji międzynarodowej jest statut...
Pojęcie organizacji międzynarodowej:
ujęcie statystyczne: definicja prawna, w prawie międzynarodowym mamy do czynienia z legalną definicją organizacji międzynarodowych: konwencja wiedeńska- 1969; konwencja wiedeńska o stałych przedstawicielstwach państw-1975
organizacje międzynarodowego= organizacje międzyrządowe najczęściej są podmiotami prawa krajowego.
Korporacje wielonarodowe różnią się celem od organizacji pozarządowych. Celem korporacji jest zysk gospodarczym
Definicja organizacji międzynarodowej:
zawarta w projekcie artykułów prawa międzynarodowego ONZ
sposób utworzenia: na podstawie aktu międzynarodowego
członkostwo: członkami mogą być wyłącznie podmioty prawa międzynarodowego ( państwa lub inne organizacje międzynarodowe)
podmiotowość prawna tej organizacje- podstawą prawną jest najczęściej traktat. Rola umowy międzynarodowej: wiąże państwa, ale jednocześnie pełni rolę karty konstytucyjne organizacji międzynarodowej
element uznania międzynarodowego: przyjęcie danego podmiotu do organizacji międzynarodowej. Oznacza to, że staje się ona podmiotem prawa międzynarodowego
osobowość prawna organizacji międzynarodowych może być wyrażona wprost (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju) i dorozumiany np. w orzecznictwach sądów międzynarodowych
Kompetencje Organizacji Międzynarodowych
zawieranie traktatów w własnym imieniu (ius tractatuum)
zawieranie stosunków dyplomatycznych: wysyłanie i przyjmowanie ( ius legationis)
zdolność do ponoszenia odpowiedzialności prawnej za swoje zachowanie (ius standi);
Decydując się na tworzenia organizacji międzynarodowej należy przyjąć, że państwo dążyło do otrzymania podmiotowości prawnej i musi być uznane przez państwo trzecie
3 cechy podmiotowości organizacji międzynarodowych:
charakter funkcjonalny
wtórny
obiektywny: wiążący dla podmiotów trzecich
Organizacja w ujęciu dynamicznym; TEORIA REŻIMÓW
pojęcie to zostało stworzone przez S. Krasnera na stosunki międzynarodowe nie można patrzeć w ujęciu statycznym lecz na pewien zespół metod podejmowania decyzji wokół, których są oczekiwania członków reżimów.
W tym znaczeniu członków organizacji należy postrzegać także ze względu na ich role


(…)

… gospodarczych- WTO
uwspólnotowienie wymaga pierwotnego porozumienia między państwami do rezygnacji z własnych interesów
realistyczne: hegemon- klienci: np. NATO
hegemon-hegemon- konieczność utrzymywania równowagi sił np. Rada Bezpieczeństwa ONZ
najlepszą drogą do realizacji interesów jest uwspólnotowienie
Użycie teorii G:
dylemat więźnia
osiągnięcie celu wspólnotowego
osiągnięcie maksymalnego zysku
Klasyfikacja Organizacji Międzynarodowej = Problem zasady podziału władz
Podział ze względu na terytorium
uniwersalne:ONZ, Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, Międzynarodowa Organizacja Pracy
międzyregionalne: NATO, ANZUS
organizacje kontynentalne: Rada Europy, Unia Afrykańska, UE, NAFTA
subregionalne, lokalne: część kontynentu, powiązane terytorialne: ASEAN
Dopuszczalność przyjęcia innych państw…
… zajęło się Zgromadzenie Ogólne ONZ, Rada Bezpieczeństwa podważała kompetencje Zgromadzenia Ogólnego do rozważania tej kwestii.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz